Klimaatverandering bedreigt meer soorten dan gedacht

koraal8

Het aantal planten- en dierensoorten dat lijdt onder de klimaatverandering is veel groter dan gedacht. Dit blijkt uit een onderzoek van het International Union for Conservation of Nature naar de kwetsbaarheid van amfibieën, vogels en koralen voor klimaatverandering.

Veel vogels, amfibieën en koralen stonden nog niet op de rode lijst, maar nu wel. 83 procent van de vogels die een hoog risico lopen op uitsterven stonden nog niet eerder op de lijst. Hetzelfde geldt voor 66 procent van de amfibieën en 70 procent van de koralen. “Op dit moment krijgen zij dan ook niet de bescherming die ze nodig hebben om uitsterving te voorkomen”, legt onderzoeksleidster Wendy Foden van het IUCN uit. “Om goed te kunnen beoordelen welke soorten de meeste behoefte hebben aan bescherming moet klimaatverandering worden meegenomen in de beoordeling van risico’s voor uitsterving.”

Foden en haar collega’s onderzochten welke specifieke eigenschappen ervoor zorgen dat een soort meer of minder gevoelig is voor klimaatverandering. Zo is koraal erg gevoelig voor de juiste temperatuur. Klimaatverandering verhoogt de temperatuur van het zeewater, waardoor koraalsoorten kunnen uitsterven. “Nu we deze zwakke plekken kennen, kunnen we veel gerichtere bescherming bieden,” zegt co-auteur Jean Christophe Vié van IUCN.

Aandachtsgebieden
Uit het onderzoek rollen enkele gebieden die meer aandacht verdienen. Zo wonen in het Amazonegebied de meeste klimaatgevoelige amfibieën en vogels. De meeste kwetsbare koraalsoorten komen voor in de Koraaldriehoek: de tropische zee rond de Filipijnen en Indonesië. In de Albertine riftvallei in Oost-Afrika stelden onderzoekers vast dat ook soorten die belangrijk zijn voor de lokale bevolking gevaar lopen. Het gaat bijvoorbeeld om vissoorten die veel gegeten worden of bomen die gebruikt worden als bouwmateriaal.

In deze tabel zijn alle soorten in kaart gebracht en gecategoriseerd. Zo verwachten wetenschappers dat 50% van de ruim 9.800 vogels zeer kwetsbaar is als het gaat om klimaatverandering.
In deze tabel zijn alle soorten in kaart gebracht en gecategoriseerd. Zo verwachten wetenschappers dat 50% van de ruim 9.800 vogels zeer kwetsbaar is als het gaat om klimaatverandering.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd