Klimaattop in Cancún: wat kunnen we verwachten?

Vandaag is een nieuwe klimaattop van start gegaan: bijna 200 landen moeten het in Cancún eens worden over een opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt. Vorig jaar eindigde een dergelijke top in Kopenhagen nog in een teleurstelling. Gaan de overheden het dit jaar beter doen? Komt er een deal of is het verspilde moeite?

Vaststaat dat de verwachtingen dit jaar iets minder hooggespannen zijn dan in december 2009. De kans dat er een protocol komt, is eigenlijk te verwaarlozen. Volgens experts kunnen we pas volgend jaar – dan vindt de klimaattop in Durban, Zuid-Afrika plaats – een nieuw protocol verwachten. Dat wil niet zeggen dat de overheden zich in Cancún gaan vervelen: er moeten spijkers met koppen geslagen worden.

Terughoudend
Het probleem is namelijk dat landen op dit punt nog geen flauw idee hebben hoeveel broeikasgassen ze in de toekomst uit mogen stoten. En door die onwetendheid zijn landen terughoudend. Ze investeren minder in duurzame energie zoals windmolenparken en zonnepanelen. Het is dus belangrijk dat er in ieder geval een richtlijn ontstaat, zodat landen zich kunnen voorbereiden op wat er komen gaat.

WIST U DAT…

…smelting van Antarctisch ijs zorgt voor een zeespiegeldaling?

Zwakke president
Maar gemakkelijk zal dat zeker niet zijn. Vorig jaar waren alle ogen gericht op president Barack Obama. Hij is een grote voostander van een stevige klimaatdeal. Maar dit jaar verwacht men weinig van deze machtige man. Zijn macht is een stuk afgenomen nu de Republikeinen een groot deel van het Congres bezetten. En als de Verenigde Staten niet over de brug komen, zullen ook andere landen – waaronder China – zich terughoudend opstellen.

Recessie
En dan is er nog de economische recessie. Deze heeft landen zeker niet enthousiaster gemaakt voor het investeren in duurzame energie. Met name de Europese Unie – een belangrijke voorstander van harde afspraken – wordt door de recessie beteugeld.

Fonds
Het is lastig te voorspellen wat Cancún op gaat leveren. Het is aannemelijk dat er stappen gezet worden naar een uiteindelijke deal, maar wat die stappen inhouden, is koffiedik kijken. Mogelijk komen de landen tot overeenstemming over een fonds waar geld in gestort kan worden om arme landen te helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook het voorstel REDD is een kanshebber. REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) is de goedkoopste manier om klimaatverandering een halt toe te roepen; door de ontbossing te stoppen, komt er minder CO2 uit bomen en grond vrij.

WIST U DAT…

…China historisch gezien niet de grootste vervuiler is?

Beloftes
In het ergste geval worden er helemaal geen knopen doorgehakt. Dat wil dan echter niet zeggen dat er niets gebeurt. Europa heeft reeds beloofd de emissie tegen 2020 met twintig procent terug te dringen. En China gaat zelfs voor 40 tot 45 procent. Die afspraken staan en daar doet Cancún – wat er ook gebeurt – niets aan af.

En lukt het op diplomatiek niveau niet dan is er gelukkig de wetenschap nog. Onderzoekers denken al na over heel ambitieuze oplossingen waar geen politicus aan te pas komt. Wat te denken van gigantische parasols in de ruimte? Of enorme apparaten die CO2 uit de atmosfeer halen?

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd