Klimaatmodellen overschatten globale temperatuurstijging

klimaat-2

De klimaatmodellen van Hansen en het IPCC overschatten de globale temperatuurstijging. Dit beweren onderzoekers in het wetenschappelijke journaal Science Bulletin. Volgens het IPCC leidt een verdubbeling van CO2 in de lucht tot een temperatuurstijging van 3,3 graden Celsius. Het nieuwe klimaatmodel voorspelt dat de stijging niet meer dan één graden Celsius is.

Het model van het IPCC uit 2013 beweert dat de globale temperatuur ieder decennium 0,10 tot 0,23 graden Celsius stijgt. Deze stijgingen zijn lager dan het IPCC-model uit 1990, toen er nog uit werd gegaan van een temperatuurstijging van 0,19 tot 0,43 graden Celsius per decennium. Het nieuwe simpele model van de Chinese wetenschappers komt uiteindelijk uit op een temperatuurstijging van 0,9 graden Celsius per tien jaar. De modellen van het IPCC uit 2013 en de Chinese onderzoekers komen dicht in de buurt van de realiteit, aangezien er van 1990 tot 2014 sprake was van een globale stijging van 0,34 graden Celsius (oftewel 1,37 graden per eeuw).

De voorspelling van het IPCC uit 1990 (rode lijn) blijkt nu nogal overdreven te zijn. De blauwe lijn toont de trend van 1990 tot 2014.
De voorspelling van het IPCC uit 1990 (rode lijn) blijkt nu nogal overdreven te zijn. De blauwe lijn toont de trend van 1990 tot 2014.
Veel klimaatmodellen zijn - ten onrechte - gebouwd op het IPCC-model uit 1990.
Veel klimaatmodellen zijn – ten onrechte – gebouwd op het IPCC-model uit 1990.

Simpel model
De wetenschappers beweren dat het nieuwe model zo simpel is, dat een docent het met een rekenmachine kan berekenen. De onderzoekers concluderen dat de huidige complexe klimaatmodellen – zoals het model van het IPCC – uitgaan van een sterke temperatuurstijging, terwijl dit wel meevalt. De te verwachten temperatuurstijging is twee keer zo laag als de huidige voorspellingen van het IPCC.

Fossiele brandstoffen
“Stel, we besluiten om vandaag alle fossiele brandstoffen te verbranden, dan zal dit resulteren in een stijging van 2,2 gaden Celsius”, beweren de onderzoekers in het paper. “Het IPCC gaat uit van een stijging van 12 graden op basis van het RCP 8.5 scenario. We verwachten dat het enkele honderden jaren gaat duren voordat de globale temperatuur 2,2 graden Celsius stijgt.”

Kosten vallen mee
Daarnaast concludeert het team dat de kosten van de temperatuurstijging wel meevallen. Het IPCC voorspelt dat de aanpassingen aan de globale temperatuurstijging in 2100 zo’n 0,2 tot 2 procent van het globale BBP bedragen. De Chinese onderzoekers verwachten dat de kosten veel lager uitvallen. Niet alleen omdat de temperatuurstijging meevalt, maar ook omdat de meeste mensen al in warme gebieden leven en nu al bezig zijn om hun leven aan te passen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd