Klimaatgelovigen leven niet groener dan klimaatsceptici

Mensen die geloven in klimaatverandering hebben wel de intentie om hun gedrag te veranderen, maar doen dit vaak niet. Dat blijkt uit nieuw Australisch onderzoek.

De wetenschappers baseren hun bevindingen op 196 studies en opiniepeilingen uitgevoerd in 56 landen. Uit hun onderzoek blijkt dat mensen die geloven in klimaatverandering niet noodzakelijkerwijs ook groener leven dan klimaatsceptici.

Geloof in klimaatverandering
Je zou zeggen dat mensen die bezorgd zijn over het milieu eerder geneigd zullen zijn om er iets aan te doen. Nu blijkt echter dat het geloof in klimaatverandering maar een kleine tot matige invloed heeft op de mate waarin mensen bereid zijn milieuvriendelijker te worden. “We vonden een relatief zwakke relatie tussen geloof in klimaatverandering en pro-milieu-gedrag,” legt Emily Harris, een van de onderzoekers, aan Scientias.nl uit. Vaak hebben mensen wel de goede intenties, maar om deze intenties om te zetten in gedrag is een te grote stap. Daarnaast is gedragsverandering vaak lastig om in het dagelijks leven toe te passen, terwijl intenties makkelijker aan te nemen zijn.

De relatie tussen demografische variabelen en het geloof in klimaatverandering. Credits: University of Queensland
De relatie tussen demografische variabelen en het effect op het geloof in klimaatverandering. Credits: University of Queensland

Ideologie
Naast deze bevindingen, keken de wetenschappers ook naar de demografische gegevens van de mensen die klimaatverandering accepteren en de intentie hebben om hier iets aan te doen. Daaruit bleek dat de aangenomen politieke ideologie heel belangrijk is bij het bepalen van opvattingen over klimaatverandering. “We waren verrast door de relatieve kleine impact van een aantal demografische factoren zoals geslacht, ras en onderwijs,” vertelt Harris. “Factoren die een veel belangrijkere rol spelen, waren politieke voorkeur, wereldbeelden en waarden.” De politieke ideologie weegt zelfs grofweg twee keer zo zwaar. Zo blijkt dat mensen die op liberale politieke partijen stemmen eerder geloven in klimaatverandering dan mensen die op een meer conservatieve partijen stemmen. Wel is het zo dat mensen die meer last ondervinden van extreme weersomstandigheden eerder geneigd zijn om klimaatverandering te accepteren.

Onderzoek
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van meerdere studies, waar in totaal tienduizenden mensen aan hebben deelgenomen. Deze mensen komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië, maar ook uit andere landen zoals Japan, Filipijnen, Argentinië, Zuid-Korea en bijna alle Europese landen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd