Klimaatakkoord van Parijs is kansloos als we bedreigde bossen niet redden

Zonder die bossen warmt de aarde sowieso meer dan 1,5 graad op.

Als we de ontbossing een halt toeroepen en jonge secundaire bossen de kans geven om terug te groeien, kunnen die bossen samen tegen het jaar 2100 zo’n 100 miljard ton koolstof uit de atmosfeer halen. En daarmee zijn bossen van cruciaal belang als we de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord haalbaar willen houden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

CO2
Wij mensen pompen sinds de industriële revolutie enorme hoeveelheden koolstofdioxide in de lucht. En dat leidt tot een opwarming van de aarde. In het klimaatakkoord van Parijs hebben landen wereldwijd afgesproken ernaar te streven die opwarming tegen het jaar 2100 te beperken tot maximaal 2 graden Celsius en alles op alles te zetten om die opwarming onder de 1,5 graad Celsius te houden. Vaak wordt daarbij ingezet op het beperken van de uitstoot van koolstofdioxide. En dat is ook zeker noodzakelijk. Maar het behoud en de uitbreiding van bossen is minstens net zo belangrijk, zo schrijven de onderzoekers.

Belangrijke koolstofput
Bossen zijn namelijk een belangrijke koolstofput. Ze bestaan uit bomen, die stuk voor stuk koolstofdioxide uit de lucht halen en langdurig opslaan. “Mensen onderschatten vaak de levensduur van bossen,” stelt onderzoeker Martin Herold. “Natuurlijk, individuele bomen sterven, maar bossen groeien van nature weer terug.” Dus zolang het landgebruik niet verandert, is een bos een vrij constante factor als het gaat om het afvangen van koolstofdioxide. “Het beschermen van koolstof opgeslagen in bossen is niet anders dan actie ondernemen om ervoor te zorgen dat fossiele brandstoffen onder de grond blijven,” aldus Herold.

Meer voordelen
Het beschermen en herstellen van bossen is niet alleen interessant met het oog op de CO2-concentratie in de atmosfeer. “We hebben gezien dat ontbossing lokale en regionale neerslagpatronen en temperaturen direct verandert en kan leiden tot honger en ondervoeding (…) en de dreiging die klimaatverandering reeds vormt, kan vergroten,” aldus onderzoeker Deborah Lawrence. “Bossen spelen zoveel belangrijke ecologische rollen, waaronder het beschermen van drinkwatervoorraden, het koelen van het aardoppervlak en het reguleren van de neerslagpatronen.”

De onderzoekers maken de waarde van bossen heel concreet door China, India en Zuid-Korea aan te halen. In deze landen is de laatste decennia geïnvesteerd in het herstel en de uitbreiding van bossen. En hierdoor hebben deze drie landen in de laatste twintig jaar meer dan 12 miljard ton koolstofdioxide uit de lucht gehaald. Het laat volgens de onderzoekers zien dat we niet hoeven te wachten op de ontwikkeling van technologie om CO2 uit de atmosfeer te halen. De ‘technologie’ is er al en wel in de vorm van bomen. Alleen is het nu zaak dat ook beleidsmakers tot dat inzicht komen. Wat dat betreft is het geen toeval dat de onderzoekers deze studie nu presenteren. Binnenkort staat er weer een klimaattop op de agenda. Dit keer zullen wereldleiders in Bonn samenkomen met als doel de beloftes die twee jaar geleden in het Parijse klimaatakkoord werden gedaan, handen en voeten te geven.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd