Klimaat kan vele vogelsoorten de kop kosten

Schokkende cijfers: 600 tot 900 vogelsoorten dreigen nog voor het jaar 2100 uit te sterven. Dat blijkt uit onderzoek.

En met name tropische vogels lopen een groot risico. Dat schrijven wetenschapers in het blad Biological Conservation. Ze baseren hun conclusie op een analyse van bijna 200 wetenschappelijke studies.

Uitsterven
Wereldwijd zijn ongeveer 10.000 vogelsoorten terug te vinden. Als er niets verandert, zullen 600 tot 900 vogelsoorten tegen het jaar 2100 zijn uitgestorven. Zo’n 89 procent van deze vogelsoorten leeft in tropische gebieden.

Bedreiging

Hoe kan klimaatverandering vogels nu precies fataal worden? Op verschillende manieren. De hitte dwingt sommige vogelsoorten naar hogere gebieden waar ze de competitie met soorten die daar van oorsprong leven, aan moeten. Daarnaast wordt er meer hitte en droogte verwacht, waardoor vogels die nu in het regenseizoen – wanneer voedsel volop voorhanden is – broeden minder tijd hebben om hun jongen op de wereld te zetten. Hun aantallen lopen zo terug. Klimaatverandering kan er ook voor zorgen dat parasieten en ziekten gebieden binnendringen waar deze eerder niet voorkwamen. Vogels zijn daar mogelijk niet tegen bestand.

Tropen
Veel van deze tropische vogelsoorten worden nu nog niet met uitsterven bedreigd, maar dat gaat in de toekomst veranderen, zo voorspellen de onderzoekers. De vogels zijn namelijk zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. Ze zijn weinig temperatuurvariaties gewend en het is dan ook zeer twijfelachtig of zij de hittegolven en hogere temperaturen die onderzoekers verwachten, kunnen bolwerken. Vooral vogels die er in de bergen of langs de kust een beperkt leefgebied op nahouden en lichamelijk helemaal op dit gebied zijn afgestemd, lopen een groot risico. Het is twijfelachtig of zij zich snel genoeg aan de veranderingen kunnen aanpassen.

Klimaatverandering
Maar de onderzoekers houden niet alleen het veranderende klimaat verantwoordelijk voor de schokkende cijfers. Ook ziektes, competitie tussen soorten en het verlies van leefgebied dragen hun steentje bij.

Op dit moment wordt reeds 12,5 procent van alle vogelsoorten met uitsterven bedreigd. Uiteindelijk sterven in het meest gunstige geval 100 vogelsoorten uit. In het ergste geval gaat het om 2500 vogelsoorten. Alles wijst er echter op dat zeker 600 tot 900 soorten uiteindelijk zullen verdwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat we daar niets aan kunnen doen. De onderzoekers pleiten ervoor dat beschermde gebieden worden vergroot en dat daarbij ook rekening wordt gehouden met klimaatverandering. Ook zullen we de uitstoot van broeikasgassen moeten bewerken en zo proberen om klimaatverandering een halt toe te roepen, zo schrijven de onderzoekers. “Anders worden we geconfronteerd met het vooruitzicht van een klimaat dat niet langer onder controle te krijgen is en dat leidt tot menselijk lijden en het uitsterven van ontelbaar veel organismen, waarvan de tropische vogels slechts een fractie vormen.”

Bronmateriaal

"Climate Change Threatens Tropical Birds" - Utah.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Adalberto.H.Vega (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd