Kleine zangvogel imiteert havik om roofvogels weg te jagen

bruine-doornsnavel

De bonte klauwierkraai is een grote zwarte vogel, die graag de nesten van de bruine doornsnavel plundert. Met een lengte van tien centimeter is de bruine doornsnavel vijf keer kleiner dan de klauwierkraai, waardoor hij zijn nest niet of nauwelijks kan verdedigen. Toch gebruikt deze zangvogel een slim trucje om de roofvogel weg te jagen.

Wetenschappers vertellen in een paper in het wetenschappelijke blad Proceedings of the Royal Society B. dat de bruine doornsnavel het gezang van andere vogels imiteert. Hoewel een bonte klauwierkraai niet bang is voor een kleine zangvogel, kiest hij wel het hazenpad als hij het alarm van een havik hoort.

Experiment
Onderzoekers plaatsten een nep-kraai in de buurt van nesten van bruine doornsnavels nabij de Australische stad Canberra. Vervolgens luisterden zij aandachtig naar de reactie van de zangvogels op de dummy. De bruine doornsnavel gebruikt het alarm van niet één, maar vier verschillende vogels.

In een tweede experiment speelden de wetenschappers de opgenomen alarmkreten af in de nabijheid van bonte klauwierkraaien. De kraaien sloegen direct op de vlucht of keken omhoog om de andere vogels te spotten. In ieder geval geeft dit bruine doornsnavels in nesten de tijd om te ontsnappen.

Gezang
Vogelzang is complexer dan wij denken. De liedjes die de zangvogels zingen zijn eigenlijk een soort taal, waarmee de dieren eenvoudige boodschappen overbrengen. Grappig genoeg kennen vogels ook grammaticale regels, die niet gebroken kunnen worden. Japanse meeuwen hebben bepaalde regels als het gaat om de opbouw van ‘zinnen’ in hun liedjes. Wanneer de klanken van een liedje door elkaar gegooid worden, reageren vogels heel heftig, alsof ze merken dat in dit liedje de grammaticale regels gebroken worden. Vogelgezang wordt al op jonge leeftijd gebruikt. Jonge ornaatelfjes moeten – wanneer ze uit het ei komen – een wachtwoord laten horen om voedsel te ontvangen. Dit wachtwoord leren ze al ín het ei. Kent een vogel dit wachtwoord niet? Dan krijgt hij geen eten.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd