Kleine kans op extreme klimaatverandering

Aarde
De opwarming van de aarde gaat door zoals wordt voorspeld. De kans dat, zoals werd voorspeld, extreme klimaatveranderingen zullen plaatsvinden in de toekomst, is echter heel erg klein.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Oxford University. De bevindingen zijn gebaseerd op de meest up-to-date data van verschillende wetenschappers die zich bezig houden met de opwarming van de aarde. “We weten nu veel meer over hoe verschillende factoren zoals de uitstoot van aerosolen, invloed uitoefenen en deze nieuwe studie geeft ons een beeld van de implicaties,” legt onderzoeker Piers Forster uit.

“Recente observaties laten zien dat de verwachte snelheid waarmee de aarde opwarmt als gevolg van stijgende broeikasgassen gelijk is met de gemiddelde verwachting van klimaatmodellen,” zegt Dr. Alexander Otto. “Ook vind deze opwarming voornamelijk plaats op het zeeoppervlak en niet aan het landoppervlak.”

Wat er gebeurt nadat de opwarming van de aarde stabiliseert, is niet duidelijk. Maar volgens Otto is dat nu nog niet belangrijk. “Wat nu van belang is, zijn de komende 50 tot 100 jaar.” Want ook al blijkt nu dat de meest extreme scenario’s erg onwaarschijnlijk zijn, de opwarming van de aarde komt nog steeds twee of meer graden boven het, door landen afgesproken, gestelde maximum uit.

Bronmateriaal

"Global warming continues; most extreme projections 'less likely'" - ox.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Stef Thomas (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd