Kippenkuikens denken net zo over cijfers als wij

kip

Een cijfer groter dan vijf verwachten we rechts ervan. Een cijfer kleiner dan vijf verwachten we links ervan. Nieuw onderzoek toont nu aan dat drie dagen oude kuikens van kippen daar net zo over denken.

Stel: je ziet drie panelen staan. Op het tweede paneel staat het cijfer vijf. Waar verwacht je de cijfers ‘twee’ en ‘acht’ dan aan te treffen? Waarschijnlijk zul je zeggen: ‘twee’ links en ‘acht’ rechts. Wij mensen zijn namelijk geneigd om lagere cijfers met links te associëren en hogere cijfers met rechts. Onderzoekers duiden die neiging ook wel aan als MNL: Mental Number Line.

Kuiken
Een vraag die onderzoekers al enige tijd bezig houdt is: waarom? Waarom zijn mensen geneigd om cijfers van klein naar groot van links naar rechts op te stellen? Een nieuw onderzoek kan daar wellicht ietsje meer duidelijkheid over geven. Italiaanse onderzoekers experimenteerden met drie dagen oude kuikens van kippen om te achterhalen of ook zij zo’n Mental Number Line hebben. En warempel: kippen blijken net zo over cijfers te denken als wij!

Heb jij ooit een kip met een gehoorapparaat gezien?

Nee? Dat is niet zo gek. De kip kan namelijk zijn eigen gehoor ‘repareren’!

Experiment
Natuurlijk kunnen kippen niet tellen. Maar ze kunnen wel onderscheid maken tussen hoeveelheden. En daarvan maakten de onderzoekers handig gebruik tijdens hun experimenten. In een eerste experiment leerden de onderzoekers de kuikens dat achter een paneel met daarop vijf stippen voedsel te vinden was. Nadat de kuikens dat wisten, verwijderden de onderzoekers dat paneel en confronteerden de kuikens met twee panelen – eentje links en eentje rechts. Op elk paneel stonden twee stippen. De kuikens waren sterk geneigd om naar het paneel aan de linkerkant te lopen. Wanneer de kuikens geconfronteerd werden met twee panelen die elk acht stippen telden, waren ze sterker geneigd om naar het paneel aan de rechterkant te lopen. Dat suggereert volgens de onderzoekers dat kuikens hoeveelheden groter dan vijf aan de rechterkant verwachtten en hoeveelheden kleiner dan vijf aan de linkerkant verwachtten.

Twintig
In een tweede experiment deden wetenschappers exact hetzelfde, alleen begonnen ze nu met een paneel met twintig stippen. Wanneer de kuikens nu twee panelen met elk acht stippen zagen, gingen ze naar links. Opnieuw werden kleinere hoeveelheden (dan twintig in dit geval) dus geassocieerd met links. “Net als mensen associëren kuikens kleinere getallen met de ruimte links en grotere getallen met de ruimte aan de rechterkant,” zo concluderen de onderzoekers in het blad Science.

Hoewel het onderzoek niet direct antwoord geeft op de vraag waarom wij mensen er zo’n Mental Number Line op nahouden, kan het wel meer inzicht geven in wanneer die Mental Number Line is ontstaan. Sommige mensen stelden bijvoorbeeld dat de Mental Number Line niet zozeer aangeboren is, maar eerder het resultaat is van de cultuur waarin je opgroeit. Het experiment met de kuikens suggereert echter dat de Mental Number Line in ieder geval deels aangeboren is. We delen deze ‘vaardigheid’ immers met andere diersoorten. Het suggereert bovendien dat de Mental Number Line al heel lang geleden is ontstaan.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd