Kinderen vergeven vrienden sneller dan niet-vrienden

vergeving

Kinderen zijn geneigd om hun vriendjes sneller te vergeven dan niet-vrienden. Daarnaast zijn kinderen die zich speciaal voelen minder vergevingsgezind en hebben ouders weinig invloed op hoe vergevingsgezind een kind is.

Dit blijkt uit een onderzoek van gedragswetenschapper Reine van der Wal van de Radboud Universiteit. Zij promoveert vandaag binnen het NWO-programma Jeugd en gezin.

Actie!

Elton John zong het al ‘Sorry seems to be the hardest word‘, maar nieuw onderzoek wijst er nu op dat het woord ‘sorry’ niet eens genoeg is. Wie echt vergeven wil worden, zal ook actie moeten ondernemen.

Kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar krijgen regelmatig te maken met afwijzingen. Misschien herinneren we nog allemaal voorbeelden uit onze eigen jeugd. Als laatste gekozen worden met gym, niet uitgenodigd worden voor een feestje of merken dat er over je geroddeld wordt op het schoolplein. Ieder kind gaat hier anders mee om. “Ik wil graag weten: wat voorspelt nu hoe een kind gaat reageren?” vertelt Van der Wal.

Vergeving is evolutionair ontwikkeld
Opvallend is dat ouders geen rol van betekenis hebben. Een ouder kan vertellen dat een kind iemand moet vergeven, maar dit werkt niet. Volgens Van der Wal komt dit doordat vergeving evolutionair ontwikkeld gedrag is, voortkomend uit een natuurlijke behoefte om een relatie met iemand in stand te houden. “Kinderen móeten met leeftijdgenoten omgaan om gelukkig en gezond te zijn”, vervolgt Van der Wal. “Tegelijkertijd is het onontkoombaar dat ze elkaar kwetsen. Een van de grootste uitdagingen in het kinderleven is dus het in stand houden van hun vriendschappen, ondanks voortdurend opborrelende conflicten.”

De belangrijkste factor is of de kinderen bevriend zijn. Iemand zal zijn vriend namelijk sneller vergeven. Van der Wal: “Het lijkt zelfs bijna onmogelijk voor een kind om een vriendschap voor lange tijd te houden als een kind niet kan vergeven.”

Speciale kinderen
Kinderen die het gevoel hebben dat ze speciaal zijn, vergeven anderen minder snel dan kinderen die zich gelijk voelen. “Te veel nadruk op hoe uniek iemand is, lijkt het proces van vergeving te ondermijnen en dus interpersoonlijke relaties aan te tasten.” Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

Populair
Tenslotte zijn populaire kinderen vergevingsgezinder, zowel naar vriendjes als niet-vriendjes. Dit is vooral het geval bij populaire jongens. Waarschijnlijk komt dit omdat het voor populaire jongens op die leeftijd ‘gewoon’ is om aardig te doen, terwijl dat bij meisjes niet geldt.

Bronmateriaal

Persbericht Radboud Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd