Kinderen hebben minder vertrouwen in minder knappe mensen

Hoe minder aantrekkelijk mensen zijn, hoe minder betrouwbaar ze in de ogen van jonge kinderen zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers verzamelden een aantal kinderen van acht, tien en twaalf jaar oud. Vervolgens lieten ze de kinderen foto’s van een mannelijk gezichten zien die gegenereerd waren door een computerprogramma. De kinderen moesten aangeven hoe betrouwbaar ze dachten dat de afgebeelde mannen waren. Een maand later volgde nog een tweede sessie. De kinderen kregen dezelfde foto’s te zien, maar moesten nu de aantrekkelijkheid van de afgebeelde mannen beoordelen.

Betrouwbaarheid
De onderzoekers analyseerden de resultaten en vergeleken deze met een controlegroep bestaande uit volwassenen. De onderzoekers keken eerst in hoeverre proefpersonen van dezelfde leeftijd en de controlegroep het eens waren over de aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van de afgebeelde personen. Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin kinderen van dezelfde en verschillende leeftijden en volwassenen het eens waren over de aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid van de afgebeelde personen toenam naarmate de kinderen de ouder werden. Blijkbaar zijn kinderen naarmate ze ouder worden steeds beter in staat om de betrouwbaarheid van een persoon te beoordelen, zo stellen de onderzoekers.

WIST JE DAT…

…samen een kind grootbrengen een enorm effect heeft op je immuunsysteem?

Verband
Vervolgens keken de onderzoekers of er een verband was tussen hoe betrouwbaar en hoe aantrekkelijk de kinderen de afgebeelde personen vonden. Er bleek een sterk verband te zijn. De gezichten die door de kinderen als betrouwbaarder werden bestempeld, werden door de kinderen ook als aantrekkelijker gezien. Het laat zien dat kinderen – net als volwassenen – naar de aantrekkelijkheid van een persoon kijken om vervolgens conclusies te kunnen trekken over het karakter van die persoon. En hoe ouder de kinderen zijn, hoe beter ze zo’n oordeel kunnen vellen. Verder blijkt ook dat meisjes er ietsje beter in zijn dan jongens.

Ontwikkeling
Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat mensen die aantrekkelijker zijn doorgaans ook slimmer, socialer en succesvoller worden geacht. Het leidt ertoe dat aantrekkelijkere mensen beter behandeld worden. En niet alleen door volwassenen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfs pasgeboren baby’s een voorkeur hebben voor aantrekkelijke mensen. Nu blijkt dat ook kinderen meer vertrouwen hebben in aantrekkelijke mensen. Het geeft een beter beeld van hoe wij deze vaardigheid – op basis van het uiterlijk van mensen conclusies trekken over het karakter van die mensen – gaandeweg ontwikkelen.

Het onderzoek laat nog maar eens zien dat uiterlijk wel degelijk heel belangrijk is wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten. En mensen die beweren in zo’n situatie niet naar het uiterlijk, maar naar het innerlijk te kijken, vallen door de mand. Het zit in onze natuur om op basis van het uiterlijk van mensen al dan niet correcte conclusies te trekken over hun karakter.

Bronmateriaal

"Children less likely to trust ugly people" - Frontiers in Psychology

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd