Kinderen leren echt sneller en efficiënter dan volwassenen: hier komt dat door

Dat kinderen sneller een tweede taal leren, wisten we wel, maar ook op andere gebieden zijn ze volwassenen de baas.
In het algemeen pikken kinderen nieuwe vaardigheden en informatie sneller op.

De onderzoekers komen ook met een verklaring: kinderen en volwassenen maken verschillende hoeveelheden van de neurotransmitter GABA (gamma-aminoboterzuur) aan, die een rol speelt bij de verwerking van nieuwe informatie.

“Onze resultaten laten zie dat kinderen in de basisschoolleeftijd meer voorwerpen kunnen onthouden binnen een bepaalde periode dan volwassenen. Kinderen leren dus efficiënter”, zegt onderzoeker Takeo Watanabe van Brown University.

Sneller leren
Kinderen blijken snel veel GABA aan te maken tijdens een visuele training. Die GABA-piek hield aan, ook nadat de oefening was afgelopen. Dat staat in schril contrast tot de GABA-concentraties van volwassenen, die constant bleven. Het lijkt erop dat de hersenen van kinderen anders reageren op nieuwe informatie, zodat ze sneller en efficiënter het geleerde kunnen opslaan.

“Er is altijd gedacht dat kinderen sneller dingen leren dan volwassenen, maar de wetenschappelijke basis voor deze aanname was op zijn best dun en als het al waar zou zijn waren de onderliggende mechanismen onduidelijk”, reageert Watanabe.

Pieken op het juiste moment
Het lag voor de hand om naar de verschillen in de aanmaak van neurotransmitter GABA te kijken. Eerdere studies deden dat ook al, maar die maten alleen de hoeveelheid GABA op één bepaald willekeurig tijdstip. De wetenschappers keken nu veel gerichter naar hoe op verschillende momenten in de tijd, voor, tijdens en na het leren van nieuwe informatie, het GABA-niveau veranderde. Ook bestudeerden de onderzoekers de verschillen tussen kinderen en volwassenen.

De studie richtte zich op visueel leren dus de proefpersonen moesten bijvoorbeeld naar voorwerpen kijken en die vervolgens onthouden. Om het leervermogen goed te kunnen vaststellen zijn moderne neuro-imaging-technieken gebruikt. Zo is ontdekt dat deze vorm van leren de toename van GABA in de visuele cortex van kinderen stimuleerde, het hersengebied waar visuele informatie wordt verwerkt. Die GABA-piek houdt aan tot enkele minuten nadat de training was geëindigd.

Helemaal niets
Bij volwassenen zagen de onderzoekers iets heel anders gebeuren tijdens diezelfde training, namelijk helemaal niets. Er vond geen enkele verandering plaats in de aanmaak van GABA.

Deze ontdekking verklaart waarom kinderen zoveel sneller leren dan volwassenen: doordat de GABA-concentratie omhoogschiet zodra kinderen iets leren, slaan ze de informatie sneller op. Dat werd in andere experimenten nogmaals bevestigd.

GABA is de sleutel
“In aanvullende gedragsexperimenten ontdekten we dat kinderen inderdaad nieuw geleerde dingen veel sneller opslaan dan volwassenen. Dat komt overeen met het algemene idee dat kinderen beter presteren dan volwassenen als het gaat om leervermogen”, zegt onderzoeker Sebastian Frank. “Onze resultaten wijzen naar GABA als de sleutel tot het efficiënte leren van kinderen.”

Omdat eens te meer duidelijk wordt dan kinderen veel sneller leren dan volwassenen, is het advies van de onderzoekers aan leraren en ouders om kinderen nog meer te stimuleren om nieuwe vaardigheden en kennis te vergaren, of dat nu het leren van de tafel van 4 is of leren fietsen.

Korte aandachtspanne
De bevindingen veranderen mogelijk ook het concept van breinvolwassenheid bij kinderen. “Onze resultaten impliceren dat kinderen een zeer efficiënte verwerking van GABA vertonen, ondanks de waargenomen remmende verstoringen van het leervermogen, zoals cognitieve controle of aandachtspanne”, aldus Frank. “Dit betekent dat GABA bij verschillende cognitieve functies op verschillende snelheden verandert.”

“Hoewel de hersenen van kinderen nog niet volledig volgroeid zijn en veel van hun gedrags- en cognitieve functies niet zo efficiënt zijn als bij volwassenen, worden ze op het gebied van leervermogen over het algemeen niet door volwassenen overtroffen”, voegde Watanabe eraan toe. “Integendeel, kinderen zijn, althans op sommige vlakken, zoals visueel leren, superieur aan volwassenen.”

De onderzoekers vinden dat in vervolgonderzoek gekeken moeten worden naar de verschillende snelheden waarmee hersengebieden- en functies volwassen worden. Ook moet onderzocht worden wat het effect van GABA is bij andere vormen van leren, zoals lezen en schrijven.

Bronmateriaal

"Efficient learning in children with rapid GABA boosting during and after training" - Current Biology

Afbeelding bovenaan dit artikel: FatCamera / Getty (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd