Kinderen kunnen de gedachte van hun ouders over klimaatverandering doen veranderen

Vooral dochters lijken sterk hun ouders mening te kunnen beïnvloeden.

Zoals de huidige klimaatstakingen laten zien, leeft het onderwerp klimaatverandering bij jongeren erg. In Nederland, maar ook in anderen landen staakten duizenden scholieren voor een beter klimaat. Maar kunnen kinderen er eigenlijk voor zorgen dat ook hun ouders klimaatverandering hoger in het vaandel hebben staan? In een nieuwe studie besloten onderzoekers de proef op de som te nemen.

Programma
Voor de studie werkten onderzoekers samen met leraren in het middelbaar onderwijs om een programma over klimaatverandering op te zetten. Voordat de lessen werden gegeven, moesten 238 leerlingen en 292 ouders een vragenlijst invullen om te meten hoeveel zorgen ze zich over de klimaatcrisis maakten. Vervolgens werden de leerlingen opgedeeld en moesten 166 leerlingen de lessen over klimaatverandering volgen. Aan het einde van het programma namen de onderzoekers bij alle leerlingen en ouders wederom een vragenlijst af.

Wist je dat…

…Onze kleinkinderen in hele andere landschappen zullen wandelen dan wij? Al rond 2050 kan de verspreiding van planten op aarde radicaal anders zijn, zo voorspellen onderzoekers.

Verschuiving
“We ontdekten dat de bezorgdheid over het klimaat bij zowel de experimentele-, als bij de controle groep toenam,” vertelt onderzoeker Danielle Lawson. “Echter was de verschuiving veel groter in gezinnen waar de kinderen les hadden gekregen over klimaatverandering.” De resultaten van de tweede vragenlijst toonden bij beide groepen aan dat ze aanzienlijk bezorgder werden over het klimaat. Zo nam dit bij leerlingen uit de controlegroep toe met 0,72 punten, terwijl dit bij hun ouders toenam met 1,37 punten. De bezorgdheid bij leerlingen die de lessen hadden gevolgd nam toe met 2,78 punten en bij hun ouders met 3,89 punten.

Groepen
Ook onderscheidden de onderzoekers in hun studie verschillende groepen. “We ontdekten dat drie groepen hun mening het sterkst veranderden; conservatieve ouders, ouders van dochters en vaders,” vertelt Lawson. En dit is dit best opmerkelijk. Conservatieve mannen blijken zich doorgaans juist het minst zorgen te maken over klimaatverandering. Maar gemiddeld nam de bezorgdheid van conservatieve ouders met maar liefst 4,77 punten toe. Ouders van dochters verhoogden hun bezorgdheid met 4,15 punten en vaders met 4,31 punten. En dat terwijl deze ouders klimaatverandering bij de eerste vragenlijst nog niet zo hoog in het vaandel hadden staan.

Ouders
“De studie leert ons dat we kinderen over klimaatverandering kunnen informeren en dat ze bereid zijn om erover te leren,” zegt Lawson. “Uit studies blijkt dat volwassenen wat lastiger te bereiken zijn, omdat klimaateducatie indruist tegen hun persoonlijke identiteit.” De studie laat echter zien dat als kinderen over het klimaat wordt verteld, zij deze informatie vervolgens weer delen met hun ouders. En in dit geval zijn ouders dus wel bereid om te luisteren.

De onderzoekers benadrukken dat de kinderen de feiten over de klimaatwetenschap te horen kregen en hen werd geleerd om er kritisch over na te denken. “Het gaat over onderwijs, geen activisme,” onderstreept Lawson.

Bronmateriaal

"Climate Education for Kids Increases Climate Concerns for Parents" - North Carolina State University

Afbeelding bovenaan dit artikel: North Carolina State University, USA (via Scimex)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd