Kind van vijf jaar moet – ongeacht afkomst – al niets hebben van een copycat

tekening

Beter goed gejat dan slecht bedacht: jonge kinderen zijn het daar helemaal mee eens, maar dat verandert wanneer ze een jaar of vijf zijn. Dan moeten ze opeens niets meer hebben van copycats. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

De onderzoekers verzamelden een aantal drie tot zes jaar oude kinderen, afkomstig uit de Verenigde Staten (waar intellectueel eigendom al heel lang beschermd wordt door de wet), Mexico (waar momenteel wetten ontwikkeld worden om intellectueel eigendom te beschermen) en China (waar intellectueel eigendom sinds kort – 1984 – beschermd is). Vervolgens kregen de kinderen een filmpje te zien waarin poppen een tekening maakten. Soms maakten de poppen een tekening die ze helemaal zelf bedacht hadden. Soms kopieerden ze het idee van een andere pop. Na afloop van de filmpjes moesten de kinderen beoordelen hoe goed of slecht de poppen waren.

De resultaten
Alle vijf- en zesjarigen – ongeacht hun afkomst – waren negatiever over de poppen die het werk van andere kopieerden. De drie- en vierjarigen reageerden heel anders op plagiaat dan de oudere kinderen. Ook waren er verschillen tussen drie- en vierjarigen uit verschillende landen. Zo waren de Mexicaanse kinderen die nog niet naar school gingen positiever over de poppen die een unieke tekening maakten, terwijl de Amerikaanse en Chinese drie- en vierjarigen geen onderscheid maakten tussen poppen met een unieke en nagemaakte tekening. De Chinese kinderen die nog niet naar school gingen, waren positiever over poppen die een tekening exact namaakten dan poppen die de tekening van de andere pop bekeken en vervolgens iets tekenden wat daar op leek, maar toch net iets anders was.

WIST U DAT…

…kinderen op hun zevende hun eerste herinneringen kwijtraken?

Duurt ietsje langer
“Fysiek eigendom is iets wat je kunt zien, maar intellectueel eigendom is iets dat je niet kunt zien en moeilijk te begrijpen is, laat staan dat je er een waarde aan kunt hechten,” legt onderzoeker Kristina Olson uit. “Dus het is niet verrassend dat het voor jongere kinderen moeilijker is om rechten omtrent intellectueel eigendom te begrijpen.”

“Soms is kopiëren goed, bijvoorbeeld wanneer we leren schrijven en dat wordt dan niet als plagiaat gezien. Dat kan verwarrend zijn voor kinderen, omdat we ze soms vragen om met nieuwe ideeën te komen, terwijl ze op andere momenten moeten kopiëren. Het is interessant om te kijken hoe kinderen daarmee omgaan.” Grappig genoeg blijkt die omgang niet cultureel gebonden te zijn. “Dit onderzoek toont aan dat zelfs in heel verschillende culturen de onderliggende psychologie vergelijkbaar is. Tegen de tijd dat kinderen vijf of zes jaar oud zijn, vinden ze een copycat allemaal een slechterik.”

Bronmateriaal

"No one likes a copycat, no matter where you live" - Washington.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door rmkoske (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd