Kind is niet altijd gebaat bij een complimentje

kind

De meesten onder ons vinden een complimentje krijgen, fijn. En ook kinderen bloeien er vaak van op. Toch blijkt nu uit onderzoek dat complimenten geven niet altijd goed is voor de ontwikkeling van een kind. Het kan voor sommige kinderen zelfs averechts werken.

Dat blijkt uit een onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman, verbonden aan de Universiteit Utrecht. In dit paper legt hij uit dat hij onderzoek heeft gedaan naar twee vormen van complimenteren. De eerste vorm is het geven van persoonsgerichte complimenten en de tweede vorm is het geven van gedragsgerichte complimenten. Een voorbeeld van de eerste vorm is ‘Wat ben jij goed’. “Het heeft betrekking op de persoon zelf,” zo verduidelijkt Brummelman. Bij de tweede vorm wordt gekeken naar het gedrag van een kind. Een voorbeeld hiervan is ‘Wat heb jij dat goed gedaan’.

Het onderzoek
Brummelman heeft twee studies verricht. Aan het eerste onderzoek namen 357 ouders deel. Uit dit onderzoek bleek dat ouders van kinderen met een lage zelfwaardering hun kroost meer ‘persoonsgerichte’ complimenten geven (en dus minder gedragsgerichte complimenten). Brummelman legt uit: “Ouders denken waarschijnlijk dat persoonsgerichte complimenten de zelfwaardering van kinderen ophogen. Daarom geven zij kinderen met een lage zelfwaardering vaker complimenten als ‘Wat ben jij goed!'”

WIST U DAT…

…uit recent onderzoek bleek dat complimentjes geven echt zin heeft?

Kinderen
Daarnaast heeft de Utrechtse wetenschapper samen met collega’s een studie uitgevoerd onder 313 kinderen, allemaal tussen de acht en dertien jaar. Het resultaat mocht er zijn. Juist kinderen met een lage zelfwaardering zijn niet gebaat bij persoonsgerichte complimenten, zo kwam uit experimenten naar voren. In het experiment kregen de kinderen een persoonsgericht compliment, een gedragsgericht compliment of geen compliment voor hun presteren op een bepaalde taak. Daarna moesten zij de taak nog een keer uitvoeren. Sommige kinderen faalden bij het voor de tweede keer uitvoeren van deze taak. Als zij persoonsgerichte complimenten hadden gekregen, schaamden zij zich voor het niet goed verrichten van de opdracht. Dot gold voornamelijk voor kinderen met een lage zelfwaardering. Brummelmans vertelt: “Als kinderen een compliment krijgen voor hoe goed zij zijn als persoon, dan kunnen zij het gevoel krijgen dat hun zelfwaarde afhangt van hun prestaties. Als zij daarna falen kunnen zij zichzelf slecht voelen over zichzelf.”

Gedragsgericht
Gedragsgerichte complimenten, zoals ‘Wat heb je dat goed gedaan!’ veroorzaakten geen gevoelens van schaamte, ook niet bij kinderen met een laag zelfbeeld. Brummelman vertelt verder: “Als kinderen een compliment krijgen voor hun gedrag, dan koppelen zij hun zelfwaarde niet aan hun presteren. Daarom is het over het algemeen beter om complimenten te richten op gedrag dan op de persoon.”

Brummelman raadt aan vooral door te gaan met complimenteren. Zo kunnen sommige complimenten een positieve invloed hebben op motivatie en zelfbeleving van kinderen. “Maar wees als ouder bewust van mogelijk negatieve gevolgen van persoonsgerichte complimenten, zeker als je weet dat je kind lage zelfwaardering heeft. Dergelijk goed bedoelde complimenten kunnen een averechtse uitwerking hebben.”

Bronmateriaal

"Sommige complimenten kunnen averechts werken bij kinderen met lage zelfwaardering" - UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Michael Sarver (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd