Kieskeurig kindje mogelijk het resultaat van angstige ouders

Wetenschappers hebben een verband gevonden tussen de mentale gezondheid van papa en mama en het kieskeurige eetgedrag van hun spruit.

Bijna elke ouder krijgt er vroeg of laat mee te maken: een kieskeurige eter, oftewel een kind dat consistent bepaald voedsel weigert te eten. Eerder werd kieskeurig eetgedrag van een kind al in verband gebracht met de postnatale depressie van de moeder. Maar onduidelijk bleef of die depressie veroorzaakt werd door het eetpatroon van het kind of dat het andersom was. Ook bleef onduidelijk of de mentale gezondheid van de vader van invloed kon zijn op het eetgedrag van een kind.

Generatie R
Een nieuw onderzoek schept nu meer duidelijkheid. Wetenschappers bogen zich over gegevens afkomstig uit het Generatie R-onderzoek. Binnen dit onderzoek wordt de gezondheid van Nederlandse kinderen vanaf de zwangerschap in de gaten gehouden. Voor dit onderzoek werden de gegevens van 4746 moeders en kinderen en 4144 vaders gebruikt. De kinderen waren geboren tussen 2002 en 2006.

Vragenlijsten
De ouders werd tijdens het Generatie R-onderzoek gevraagd om halverwege de zwangerschap een vragenlijst in te vullen. Drie jaar later deden ze dat opnieuw. Deze vragenlijst onthulde of de ouders te maken hadden met angst of depressie. De moeders vulden wanneer het kind vier jaar oud was bovendien een vragenlijst in die inzicht gaf in het eetpatroon van de kinderen. De vaders deden datzelfde toen de kinderen drie jaar oud waren.

“Zo’n dertig procent van de onderzochte kinderen kon op driejarige leeftijd geclassificeerd worden als een ‘kieskeurige eter'”

Angst
Uit het onderzoek blijkt dat zo’n dertig procent van de onderzochte kinderen op driejarige leeftijd geclassificeerd kon worden als ‘kieskeurige eter’. Nadat de onderzoekers rekening hadden gehouden met verschillende factoren die van invloed konden zijn op de kans dat een kind een kieskeurige eter werd (denk aan opleidingsniveau en verzamelinkomen van het gezin), bleken er drie factoren overduidelijk geassocieerd te zijn met kieskeurig eetgedrag op vierjarige leeftijd. Die factoren waren: een angstige moeder tijdens de zwangerschap, een angstige moeder in de periode dat de kinderen nog niet naar school gingen en een angstige vader in de periode dat de kinderen nog niet naar school gingen.

Mild
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat zelfs wanneer een moeder maar ietsje bovengemiddeld angstig is dat al geassocieerd kan worden met kieskeurig eetgedrag onder vierjarige kinderen. Datzelfde gold voor de vaders. “Artsen zouden zich ervan bewust moeten zijn dat niet alleen ernstige angst en depressie, maar ook mildere vormen het eetgedrag van kinderen kunnen beïnvloeden,” zo schrijven de onderzoekers.

Op basis van dit onderzoek kunnen de wetenschappers niet concluderen dat angst bij (één van de) ouders leidt tot kieskeurig eetgedrag. Maar waarschijnlijk is er wel sprake van zo’n causaal verband, zo stellen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat de prenatale symptomen van de moeder goed konden voorspellen of een kind als vierjarige een kieskeurige eter werd, zelfs wanneer de moeder toen het kind drie jaar oud was geen symptomen had.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd