Kernproeven verraden dat planten veel meer CO2 opslaan dan gedacht – maar het wel veel korter vasthouden dan werd aangenomen

Het onderzoek laat zien dat natuurlijke koolstofverwijderingsprojecten, zoals herbebossing, zo hun beperkingen hebben en dat we dringender actie moeten ondernemen om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen.

Het aanplanten van bomen wordt beschouwd als een maatregel om klimaatverandering aan te pakken. Dat komt omdat planten en bomen CO2 opnemen en opslaan. Hierdoor helpt het om de hoeveelheid atmosferische CO2-concentratie terug te dringen, wat een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Maar misschien is deze methode niet eens zo effectief, zo waarschuwen onderzoekers nu.

CO2
Wetenschappers weten dat ongeveer 30 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot door menselijke activiteiten wordt opgenomen door planten en bodems. Dit helpt bij het verminderen van klimaatverandering en de effecten ervan. Waar we echter nog weinig over weten, is hoe deze opslag precies plaatsvindt en hoe stabiel deze in de toekomst zal zijn.

Waardevolle inzichten
In het nieuwe onderzoek gebruikte het team radiokoolstof (14C), een radioactieve vorm van koolstof, samen met computersimulaties om te onderzoeken hoe planten wereldwijd CO2 opnemen. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd over hoe de atmosfeer en de biosfeer met elkaar interageren.

Kernproeven
Radiokoolstof ontstaat van nature. Maar de kernproeven in de jaren 1950 en 1960 hebben de hoeveelheid 14C in de atmosfeer verhoogd. Deze extra 14C was overal ter wereld beschikbaar voor planten, wat wetenschappers een effectief hulpmiddel gaf om te meten hoe snel planten deze koolstof konden opnemen. In de nieuwe studie hebben de onderzoekers de ophoping van 14C tussen 1963 en 1967 bestudeerd. Gedurende deze periode vonden er geen grote nucleaire explosies plaats, waardoor het niveau van 14C in het aardsysteem relatief stabiel bleef. Dit stelde de onderzoekers in staat om te analyseren hoe snel koolstofdioxide vanuit de atmosfeer naar vegetatie wordt overgebracht en wat er gebeurt nadat het door planten is opgenomen.

Onderschatten
De resultaten zijn verrassend. Zo blijkt dat planten in feite veel meer CO2 opslaan dan gedacht. Bestaande klimaatmodellen lijken de hoeveelheid CO2 die jaarlijks wereldwijd door vegetatie wordt opgenomen zelfs fors te onderschatten. “Planten over de hele wereld zijn eigenlijk productiever dan we dachten,” concludeert onderzoeker Heather Graven.

Overschatten
Tegelijkertijd blijkt ook dat we juist overschatten hoe lang planten koolstof opslaan. Koolstof wordt namelijk voor een kortere tijd door planten vastgehouden dan werd aangenomen. Dit betekent dat koolstof die vrijkomt door menselijke activiteiten eerder terug in de atmosfeer zal worden uitgestoten dan voorheen voorspeld.

Dynamiek
Kortom, de studie werpt nieuw licht op de dynamiek van koolstofopslag in planten. De bevindingen tonen aan dat planten wereldwijd meer koolstof opnemen dan eerder gedacht, maar dat deze koolstof ook sneller vrijkomt dan verwacht. “Koolstof blijkt zich sneller tussen de atmosfeer en biosfeer te bewegen,” stelt onderzoeker Charles Koven. Dit geeft aan dat we deze versnelde cyclus nauwkeuriger moeten begrijpen en integreren in klimaatmodellen.”

Herbebossing
De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor ons begrip van de rol van natuur bij het tegengaan van klimaatverandering. Zo heeft herbebossing misschien toch minder zin dan we tot nu toe hadden gehoopt. “Veel van de plannen die door overheden en bedrijven worden ontwikkeld om klimaatverandering aan te pakken, zijn gebaseerd op het gebruik van planten en bossen om CO2 uit de atmosfeer op te nemen en te bewaren in het ecosysteem,” legt Graven uit. “Maar uit ons onderzoek blijkt dat koolstof die in levende planten wordt opgeslagen daar niet zo lang blijft als voorheen gedacht. Dit laat zien dat natuurlijke projecten om koolstof te verwijderen zo hun beperkingen hebben. We moeten snel stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen om klimaatverandering te verminderen.”

Beperkingen
Het onderzoek benadrukt de beperkingen van natuurlijke koolstofverwijderingsprojecten zoals herbebossing en roept op tot een urgentere aanpak van de reductie van fossiele brandstofemissies om de langetermijnimpact van klimaatverandering te minimaliseren. Daarnaast is verdere verbetering van onze kennis over de interactie tussen planten, ecosystemen en de atmosfeer essentieel voor het ontwikkelen van effectievere strategieën om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Daarnaast bepleiten de onderzoekers dat wereldwijde klimaatmodellen moeten worden aangepast om een beter inzicht te krijgen in hoe de biosfeer kan helpen bij het bestrijden van klimaatverandering. “Wetenschappers en beleidsmakers hebben betere schattingen nodig van hoeveel koolstof het land in het verleden heeft opgenomen,” zegt mede-auteur Will Wieder. “Dit is cruciaal voor het maken van nauwkeurige voorspellingen over deze belangrijke ecosysteemdienst in de komende decennia. Ons onderzoek biedt essentiële inzichten in hoe de koolstofcyclus op het land functioneert, wat kan helpen bij het verbeteren van modellen die worden gebruikt voor voorspellingen van klimaatverandering.”

Bronmateriaal

"Climate models underestimate carbon cycling through plants" - Imperial College London
Afbeelding bovenaan dit artikel: ArtRachen01 van Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd