Kernenergie heeft al 1,84 miljoen doden voorkomen

kernenergie

Kernenergie gevaarlijk? Welnee. Fossiele brandstoffen zijn veel gevaarlijker. Sterker nog: kernenergie heeft al heel wat doden voorkomen. Dat stellen wetenschappers in een uitgebreid onderzoek naar de kosten en baten van kernenergie.

Nadat Japan in maart 2011 getroffen werd door een zware aardbeving en tsunami die problemen met de kernreactoren veroorzaakten, kwam kernenergie weer enorm onder vuur te liggen. De gevolgen van de kernramp werden breed in de media uitgemeten en direct werd kernenergie door velen weer geassocieerd met gevaar. Maar hoe gevaarlijk is kernenergie nu werkelijk? En hoe verhoudt dat gevaar zich tot de gevaren die andere bronnen van energie – fossiele brandstoffen bijvoorbeeld – met zich meebrengen?

Luchtvervuiling
Wetenschappers van NASA’s Goddard Institute for Space Studies beten zich in die vraagstukken vast. Ze stellen vast dat kernenergie aanzienlijk minder luchtvervuiling oplevert dan de verbranding van fossiele brandstoffen. Van luchtvervuiling weten we dat het tal van gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Kernenergie kan die gezondheidsproblemen voorkomen en dus leiden tot minder aan luchtvervuiling gerelateerde sterftegevallen. De onderzoekers maken dat in hun studie heel concreet. “Op basis van historische gegevens van de productie van kernenergie, berekenen we dat kernenergie wereldwijd zo’n 1,84 miljoen aan luchtvervuiling gerelateerde doden voorkomen heeft,” zo schrijven ze in het blad Environmental Science & Technology. Het moge duidelijk zijn dat het aantal voorkomen doden ruim opweegt tegen het aantal mensen dat door de sporadische problemen met kerncentrales gezondheidsproblemen opliep en/of stierf.

WIST U DAT…

…zonne-energie besmettelijk is?

Uitstoot
Ook de hoeveelheid CO2 die bij het opwekken van kernenergie vrijkomt, is in vergelijking met de uitstoot van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, zeer beperkt. De onderzoekers stellen dat de tot op heden wereldwijd opgewekte hoeveelheid kernenergie ervoor gezorgd heeft dat er 64 gigaton minder CO2 in de atmosfeer terecht is gekomen.

Toekomst
De onderzoekers kijken in hun studie niet alleen terug. Ze kijken ook vooruit. “Tegen het midden van de eeuw kan kernenergie een extra 420.000 tot 7,04 miljoen doden en zo’n 80 tot 240 gigaton CO2-equivalenten voorkomen hebben.” De marge is breed. Maar dat is ook logisch, zo stellen de onderzoekers. In hoeverre kernenergie bepaalde gezondheidsproblemen en uitstoot voorkomt, is namelijk afhankelijk van de soort fossiele brandstof die door kernenergie vervangen wordt.

De onderzoekers pleiten er in hun studie voor om meer gebruik te gaan maken van kernenergie, omdat het een goede manier is om zowel veelvoorkomende gezondheidsproblemen als het broeikaseffect tegen te gaan. Van de neiging van sommige overheden om hun toevlucht te nemen tot gas willen de onderzoekers niets weten. “We voorspellen dat het op grote schaal uitbreiden van gasgebruik het klimaatprobleem niet tegengaat en veel meer doden veroorzaakt dan het uitbreiden van de kernenergie.”

Bronmateriaal

"Prevented mortality and greenhouse gas emissions from historical and projected nuclear power" - ACS.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Michael Kappel (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd