Kans op geslaagde ivf-behandeling fors kleiner door luchtvervuiling

We weten allemaal wel dat luchtvervuiling ongezond is. Vooral de longen en luchtwegen hebben het zwaar door fijnstof. Maar wist je dat het ook invloed kan hebben op je kans om zwanger te worden via ivf? De slagingskansen van een ivf-behandeling worden fors kleiner als er veel fijnstof in de lucht zit.

Om precies te zijn, gaat de kans op de geboorte van een gezond kind na ivf met bijna 40 procent omlaag door luchtvervuiling. De onderzoekers analyseerden de blootstelling aan PM10 – fijnstofdeeltjes van maximaal 10 micrometer groot – twee weken voor de verzameling van eicellen en concludeerden dat de kans op succes met 38 procent daalde bij het kwart vrouwen dat het meest werd blootgesteld aan fijnstof vergeleken met de groep die in het laagste kwartiel zat.

Schone lucht
Tot die conclusie kwamen wetenschappers na acht jaar onderzoek naar bijna 3700 ivf-behandelingen bij 1836 patiënten in het Australische Perth. Ze keken daarbij naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht in vier periodes: 24 uur, 2 weken, 4 weken en 3 maanden voor de verzameling van eicellen. Niet alleen blootstelling aan PM10, maar ook aan PM2,5 leidde in de drie maanden voor de eicelverzameling tot een verlaagde kans op een succesvolle ivf-behandeling.

Het ergste is eigenlijk nog dat de lucht echt niet zwart kleurde van de smog. De luchtkwaliteit was zelfs prima op de meetdagen: de WHO-grenzen voor PM10 en PM2,5 werden maar op respectievelijk 0,4 en 4,5 procent van de dagen overschreden.

Schadelijk voor de eicellen
Hoofdonderzoeker Sebastian Leathersich verklaart: “Dit is de eerste studie die keek naar embryotransfercycli om de effecten van blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens de ontwikkeling van eicellen en rond de tijd van de embryotransfer en vroege zwangerschap afzonderlijk te analyseren. We konden dus evalueren of vervuiling invloed had op de eicellen zelf of op de vroege stadia van de zwangerschap.”

“Onze resultaten tonen een negatief verband aan tussen blootstelling aan fijnstof in de twee weken en drie maanden voorafgaand aan de eicelverzameling en de daaropvolgende geboortecijfers uit die eicellen. Dit verband staat los van de luchtkwaliteit ten tijde van de embryotransfer. Het maakt duidelijk dat luchtvervuiling de kwaliteit van de eicellen negatief beïnvloedt en niet alleen in de vroege stadia van de zwangerschap. Dat is een belangrijk onderscheid dat eerder niet is ontdekt.”

Het gevaar van luchtvervuiling
Luchtvervuiling vormt een groot, maar nog steeds onderschat risico voor de gezondheid. Naar schatting overlijden er jaarlijks wereldwijd meer dan 4 miljoen mensen voortijdig door fijnstof in de lucht. De vieze lucht veroorzaakt hart- en vaatziekten en allerlei long- en luchtwegaandoeningen. En vrijwel overal in de EU worden de limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschreden. In 2021 werd 97 procent van de Europese bevolking in de steden blootgesteld aan concentratie van PM2,5 die boven de grenswaarde van 5 microgram per kubieke meter liggen.

Slecht voor vruchtbaarheid
Er blijkt een duidelijk verband tussen luchtvervuiling en vruchtbaarheid, maar hoe dat precies kan, is nog onduidelijk. “Klimaatverandering en vervuiling blijven de grootste bedreigingen voor onze gezondheid, en de menselijke voortplanting is daar niet immuun voor. Zelfs in een deel van de wereld met uitzonderlijk goede luchtkwaliteit, waar maar op heel weinig dagen de grenzen worden overschreden, is er een sterke negatieve correlatie tussen de hoeveelheid luchtvervuiling en het geboortecijfer bij embryotransfers. Het minimaliseren van blootstelling aan fijnstof moet een belangrijke prioriteit voor de volksgezondheid zijn”, aldus Leathersich.

Professor Anis Feki, voorzitter van het congres in Amsterdam waar de bevindingen gepresenteerd werden, voegt nog toe: “Deze belangrijke studie toont een sterk verband aan tussen luchtvervuiling en een lager succespercentage van ivf-behandelingen, met een aanzienlijke vermindering van het aantal geboortes door een hogere blootstelling aan fijnstof voorafgaand aan de eicelverzameling. Dit benadrukt dat het noodzakelijk is om meer aandacht te besteden aan de gevolgen van milieuaspecten voor de voortplanting.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd