Kans op familiedrama het grootst op een zondag in augustus

  familiedrama

  Voor het eerst hebben wetenschappers familiedrama’s systematisch geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de daders heel vaak van het mannelijk geslacht zijn en dat de meeste familiedrama’s tijdens de schoolvakanties, in het weekend plaatsvinden.

  De onderzoekers analyseerden familiedrama’s die tussen 1980 en 2012 in Groot-Brittannië plaatsvonden. Het onderzoek levert verschillende conclusies op. Sommige zijn verrassend. Anderen voor de hand liggend.

  Man
  Zo blijkt uit het onderzoek dat familiedrama’s vooral mannelijke daders kent. In 59 van de 71 onderzochte gevallen was de dader man. Iets meer dan de helft van de mannelijke daders bleek in de dertig te zijn. Tien procent was nog maar in de twintiger jaren. 81 procent van de mannen pleegde na de misdaad zelfmoord.

  WIST U DAT…

  …meeuwen hun kuikens voornamelijk in het weekend doden?

  Zondag in augustus
  Ook stuitten de onderzoekers op een patroon als het ging om het moment waarop familiedrama’s plaatsvonden. De meeste familiedrama’s vonden plaats in augustus. Het ging dan om twintig procent van alle familiedrama’s. Iets minder dan de helft van deze familiedrama’s vond plaats in het weekend, voornamelijk op zondag. “Dit is deels omdat de vader in het midden van de schoolvakantie toegang heeft tot zijn kinderen, omdat hij dan niet werkt,” legt onderzoeker David Wilson uit. “Ook kan er hier wel eens een symbolische factor aan het werk zijn, omdat vaders die van de moeders vervreemd zijn, weten dat ze aan het eind van de week de kinderen aan de moeder terug moeten geven.”

  Messteken
  De meeste familiedrama’s bleken thuis plaats te vinden. In de meeste gevallen kwamen de familieleden door messteken of door een koolstofmonoxidevergiftiging om het leven.

  Motieven
  De motieven van de dader liepen uiteen. In de meeste gevallen waren vader en moeder gescheiden en was de scheiding de oorzaak van het familiedrama. Ook financiële moeilijkheden bleken tot een familiedrama aan te kunnen zetten.

  Typen
  Op basis van hun onderzoek kunnen de wetenschappers vier typen daders definiëren:
  1. De dader die het recht in eigen handen neemt. Hij houdt de moeder verantwoordelijk voor het uiteenvallen van het gezin en ook voor het familiedrama dat daarop volgt. Deze daders bellen de partner soms voordat ze de misdaad begaan.
  2. De teleurgestelde dader. De dader heeft het idee dat het gezin tekortschiet of zich zo gedraagt dat zijn beeld van het ideale gezin onhaalbaar is. Bijvoorbeeld omdat de kinderen religieus gezien een ander pad kiezen.
  3. De dader zonder standaarden of waarden. De dader ziet het gezin als het resultaat van economisch succes, een soort statussymbool. Wanneer de dader met financiële tegenslagen te maken krijgt, dient het gezin die functie niet meer.
  4. De paranoïde dader. De dader heeft het idee dat het gezin bedreigd wordt en wil het beschermen door het gezin te doden. Een veelvoorkomende ‘externe dreiging’ is bijvoorbeeld jeugdzorg.

  Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat familiedrama’s toenemen. De helft van de familiedrama’s die tussen 1980 en 2012 plaatsvonden, vonden in het eerste decennium van de 21e eeuw plaats. De onderzoekers hopen dat hun studie kan bijdragen aan een oplossing voor dit groeiende probleem.

  Bronmateriaal

  "Characteristics of Family Killers Revealed By First Taxonomy Study" - Wiley.com
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door JKleeman (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd