Kans dat we de opwarming tot 2 graden kunnen beperken, is nu zo’n 60 procent

Als landen hun nieuwe klimaatbeloften nakomen, is de kans dat we de ergste opwarming van de aarde kunnen voorkomen, een stuk groter.

Meer dan 100 landen hebben voorafgaand aan de klimaattop in Glasgow nieuwe toezeggingen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Maar hoe zwaar wegen deze nieuwe beloftes? In een nieuwe studie hebben onderzoekers beoordeeld wat het gevolg ervan zou zijn voor het aardse klimaat. En de resultaten zullen je wellicht verrassen.

60 procent
Onderzoekers komen met goed nieuws. Want onder de nieuwe toezeggingen – en als die toezeggingen ook daadwerkelijk met succes worden nagekomen en versterkt met beleid en maatregelen van gelijke ambitie – is de kans dat we erin slagen de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw tot 2 graden Celsius te beperken, een stuk groter. Ten tijden van de Parijse klimaattop was de kans dat we de opwarming onder de 2 graden Celsius konden houden, zo’n 8 procent. Nu is die kans toegenomen tot 35 procent. En, als landen na 2030 een ambitieuzer pad inslaan, worden die kansen zelfs nog waarschijnlijker. Zo schatten de onderzoekers de kans dat we dan de opwarming tot 2 graden kunnen beperken, rond de 60 procent.

Dichterbij
Het betekent dat we dus steeds dichterbij dat eens zo ambitieuze doel komen om klimaatverandering te beperken. Er is zelfs een kans van ongeveer één op drie dat we onder de 2 graden Celsius blijven. “We zijn veel dichterbij het bereiken van de 2-graden-grens dan zes jaar geleden, toen de Overeenkomst van Parijs werd getekend,” zegt onderzoeker Haewon McJeon. “De golf van versterkte klimaatbeloften en netto-nuldoelstellingen hebben onze kans om onder de 2 graden Celsius opwarming te blijven, aanzienlijk vergroot.”

Actie is nodig
Al jaren trekken wetenschappers aan de bel dat het niet goed gaat met het klimaat. Veel van de veranderingen die we nu in het klimaat namelijk waarnemen, zijn ongekend in de afgelopen duizenden, zo niet honderdduizenden jaren. En sommige van die veranderingen die al in gang zijn gezet – denk aan de voortdurende stijging van de zeespiegel – zijn onomkeerbaar. Dit betekent dat als we niet snel ingrijpen, klimaatverandering alleen maar erger wordt. Bij een gemiddelde mondiale opwarming van 1,5 graden Celsius zullen we bijvoorbeeld meer hittegolven ervaren en langere warme seizoenen kennen. Daarnaast zullen koude seizoenen korter worden. De situatie wordt nog kritieker wanneer de aarde gemiddeld 2 graden Celsius opwarmt. Dan zullen we nog meer extreme hitte ervaren wat schadelijk is voor de landbouw en onze gezondheid.

Bovendien is de kans dat de mondiale temperatuur boven de 4 graden Celsius zal uittorenen, nu vrijwel uitgesloten. En dat terwijl dat ten tijden van de toezeggingen in Parijs met 10 procent een stuk waarschijnlijker was.

1,5-graden-grens
Het betekent dat we nu met de nieuwe toezeggingen en beloftes eindelijk de goede kant op gaan. Al zijn we zelfs met deze verhoogde ambitie nog ver verwijderd van het genomen voornemen om er alles aan te doen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Zo ligt de kans dat we dit doel halen, rond de 1,5 procent. Met ambitieuzere doelen kan dat percentage nog stijgen naar 11 procent. Hoewel dit aanzienlijk meer is dan tijdens de Parijse Klimaattop (destijds was de kans dat we onder de 1,5-graden-grens zouden blijven 0 procent), is de kans dus nog steeds vele malen groter dat we het doel niet gaan halen. “Om de limiet van 1,5 graden waarschijnlijker te maken, is er meer ambitie nodig,” waarschuwt onderzoeksleider Yang Ou.

Rooskleurigere toekomst
Toch schetsen de onderzoekers in hun studie een rooskleuriger beeld van de toekomst. Verschillende factoren hebben de emissietrajecten op korte termijn en de klimaatresultaten op lange termijn hervormd, zo stellen ze. Voorbeelden hiervan zijn de wereldwijde verschuiving van steenkool naar technologische vooruitgang die zonnepanelen en elektrische auto’s goedkoper maakte. Deze ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat de doelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord dichterbij verwezenlijking komen. “Nieuwe toezeggingen, technologische vooruitgang en het herstel op korte en lange termijn van de pandemie hebben ons op een andere koers gezet,” zegt onderzoeker Gokul Iyer.

Toch zijn we er volgens de onderzoekers nog niet. “Als we ambitieuzere doelen aannemen die echt de verantwoordelijkheden van alle partijen weerspiegelen, zal het nog waarschijnlijker worden dat we onder de 2 graden opwarming blijven,” gaat Iyer verder. “Dit benadrukt dan ook het belang van de Glasgow-overeenkomst. Zonder periodieke en transparante updates zullen de toezeggingen niet sterk genoeg zijn om het temperatuurdoel te halen.”

Bronmateriaal

"New Climate Pledges, if Fulfilled, Now Significantly More Likely to Prevent Worst of Global Warming" - Pacific Northwest National Laboratory

Afbeelding bovenaan dit artikel: Laura Penwell via Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd