‘Elke tumor is een nieuwe soort parasiet’

In een nieuw onderzoek stellen wetenschappers wederom dat tumoren eigenlijk parasitaire organismen zijn.

De onderzoekers stellen dat elke tumor een nieuwe soort is die ons – net als parasieten – nodig heeft. Maar tegelijkertijd kan kanker ook zelfstandig handelen en zelfs ‘beslissingen’ nemen die schadelijk zijn voor ons.

Groeien
“Kanker is om te overleven niet afhankelijk van andere cellen, het volgt geen orders van andere cellen in het lichaam en en kan groeien waar, wanneer en hoe het wil,” zo stelt onderzoeker Peter Duesberg. En daarmee voldoet aan kanker aan alle eisen die wetenschappers aan nieuwe soorten stellen.

WIST U DAT…

…allergieën beschermen tegen kanker?

Behandeling
Natuurlijk is de hele kwestie niet alleen bedoeld om het beestje een (betere) naam te geven. De theorie van de onderzoekers verandert namelijk onze hele kijk op tumoren en het ontstaan en de behandeling ervan. Op dit moment gaan wetenschappers ervan uit dat een tumor begint als enkele gemuteerde genen die een cel allerlei gekke dingen laten doen.

Chromosomen
Maar dat komt niet overeen met de theorie dat kanker een nieuwe soort is. Volgens Duesberg zit het dan ook anders. Het moment waarop een gezonde cel verandert in een kankercel wordt voorafgegaan door een verstoring van de chromosomen. En dat leidt tot beschadigingen aan tienduizenden genen. Hieruit groeit een cel met nieuwe eigenschappen. Of eigenlijk: een geheel nieuwe soort.

WIST U DAT…

Eerder
Het is niet helemaal nieuw dat onderzoekers voor een andere benadering kiezen. Duesberg en zijn collega’s tonen echter wederom op een overtuigende wijze aan dat ze het wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. Andere onderzoekers zijn doorgaans enthousiast en zien wel wat in de theorie.

Medicijnen
Tegelijkertijd betekent dat dat alles wat we over kanker dachten te weten op de schop moet. Zo zijn medicijnen nu gericht op het blokkeren van mutaties. Maar volgens Duesberg is dat het probleem niet. En hij kan het wel eens bij het rechte eind hebben, zo moeten ook artsen opmerken. Ze wijzen erop dat huidige medicijnen vaak niet werken. En als ze werken dan is het maar tijdelijk. Mogelijk het bewijs dat onze benadering fout is.

Uiteindelijk moet het leiden tot nieuwe behandelingen en diagnoses. Zo is een verstoring van chromosomen onder de microscoop te zien en zou kanker al veel eerder opgespoord kunnen worden. Duesberg is optimistisch en stelt dat kanker een parasiet is die we kunnen verslaan. Kanker doet er op dit moment alles aan om te overleven. Door met de evolutie ervan te ‘knoeien’ en deze te versnellen kan de parasiet wel eens tot zelfvernietiging overgaan.

Bronmateriaal

"Cancers might be newly evolved species" - News.discovery.com
De foto bovenaan dit artikel laat kankercellen in de longen zien. Foto: Wellcome images Wellcome images (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd