Kan nieuw coronavirus uitgroeien tot de volgende pandemie?

virus

Dit weekend werd bekend dat het nieuwe coronavirus, dat de afgelopen maanden al meer dan tien slachtoffers maakte in Saoedi-Arabië, nu ook in Frankrijk een leven heeft geëist. Gaat dit virus dan de volgende wereldwijde epidemie veroorzaken?

Het coronavirus zorgt wereldwijd voor onrust. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat het virus tot dezelfde familie behoort als het beruchte SARS-virus. Het SARS-virus maakte in 2003 nog 8000 mensen ziek en eiste honderden levens. “Dit nieuwe coronavirus is NIET het SARS-virus en de twee virussen verschillen sterk van elkaar,” benadrukt deskundige dr. Sue Hang, onder meer verbonden aan het Institute of Environmental Science and Research in Nieuw-Zeeland. “Maar het feit dat het verwant is aan het SARS-virus en dat het ernstige longontsteking kan veroorzaken, is reden tot zorg.”

Geen pandemie
Maar kan het virus ook uitgroeien tot een pandemie? “We weten van zo’n dertig mensen dat ze de afgelopen maanden door het coronavirus geïnfecteerd zijn,” stelt professor Charles Watson, verbonden aan de Curtin University in Australië. “De meeste gevallen doken op in Saoedi-Arabië waar ongeveer de helft van alle geïnfecteerden, is overleden. Het goede nieuws is dat elk infectiecluster zowel in Arabië als in Europa heel klein was. Dat wijst erop dat de infectie niet gemakkelijk van persoon op persoon overgedragen kan worden.” Op dit moment lijkt het virus dan ook niet in staat te zijn om een pandemie te veroorzaken.

Goeie vraag

Wat kunnen mensen doen om zich tegen het virus te beschermen? Dat is lastig, aangezien onderzoekers nog niet precies weten waar het virus vandaan komt en hoe het mensen infecteert. Vandaar dat het advies op dit moment nog heel algemeen is: was uw handen regelmatig en vermijd contact met mensen die symptomen (zoals hoesten en niesen) vertonen.

Voorzichtig
Maar dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen, zo onderstreept Hang. “Hoewel het virus het punt waarop het een pandemie kan veroorzaken nog niet bereikt heeft, kan het wel een pandemie veroorzaken als het de vaardigheid om zich efficiënt onder de menselijke bevolking te verspreiden, verwerft.” Vandaar dat onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie op haar hoede is, wetenschappers zich in het zweet werken om te achterhalen waar het virus vandaan komt en hoe mensen geïnfecteerd raken en artsen mensen met longontstekingen en griepachtige verschijnselen extra goed in de gaten moeten houden.

Mensen die het coronavirus oplopen, krijgen doorgaans last van ademhalingsproblemen, kortademigheid, koorts en hoestbuien. Er is op dit moment geen specifieke behandeling voor het virus. Wel is het mogelijk om de verschillende symptomen op de gangbare wijze te bestrijden en het virus zo aan te pakken. Vooralsnog lijken vooral ouderen die al medische problemen hebben, vatbaar te zijn voor het virus. Opvallend veel oudere mannen met een ziekte onder de leden zijn totnogtoe met het virus geïnfecteerd geraakt.

Bronmateriaal

"RAPID REACTION: Novel coronavirus outbreak – experts respond" - SMC.org.au
"Frequently Asked Questions on novel coronavirus - update" - WHO.int
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door CDC/ Anthony Sanchez.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd