Kan intelligentie ervoor zorgen dat je langer leeft? Wel als je een dwergmuismaki bent!

Maar niet alleen dieren met goede cognitieve vaardigheden hebben een grotere kans om oud te worden. Ook de meest nieuwsgierige kunnen rekenen op een langer leven.

Niet alle mensen zijn even slim. Sommigen hebben een hoger IQ dan anderen. Zo werkt het in feite ook bij dieren. Twee dieren van de dezelfde soort kunnen heel verschillende cognitieve vermogens hebben. Het leidde bij Duitse onderzoekers tot een interessante vraag. Want is eigenlijk intelligentie de sleutel tot een langer leven?

Voedsel vinden en roofdieren vermijden
Wetenschappers verwachten van wel. Weten hoe je bijvoorbeeld voedsel en water moet vinden en roofdieren moet vermijden, zijn heel belangrijk om te overleven. En er wordt gedacht dat slimmere dieren hier beter in zijn dan wat dommere soortgenoten. Toch is dit fenomeen tot nu toe nog niet heel goed bestudeerd.

Studie
Daar hebben onderzoekers van het Duitse primatencentrum nu verandering ingebracht. In een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Science Advances, besloten ze de factoren te bestuderen die van invloed zijn op de levensverwachting van dwergmuismaki’s. Daarvoor reisden ze af naar het eiland Madagaskar, de enige plek waar deze dieren in het wild leven.

Tests
Het team voerde met 198 dwergmuismaki’s vier verschillende cognitieve tests en twee persoonlijkheidstest uit. Met behulp van de cognitieve tests beoordeelden de onderzoekers het probleemoplossend vermogen en het causale begrip van de maki’s: wisten ze voedsel te bemachtigen door een schuifje om te zetten of door aan een touwtje te trekken? Ook testte het team het ruimtelijke geheugen, waarbij ze bestudeerden of de maki’s de locatie van verborgen voedsel herinnerden. Ten slotte onderzochten ze of de maki’s begrepen dat ze soms een omweg moesten maken om wat lekkers te bereiken. Tijdens de persoonlijkheidstests evalueerden de onderzoekers het verkennende gedrag en de mate van nieuwsgierigheid van de dieren, door te observeren hoe ze reageerden op onbekende voorwerpen.

In het wild
Na de tests werden de maki’s weer in het wild losgelaten. De onderzoekers hielden hen vervolgens meerdere jaren achtereen in de gaten, waarbij ze periodiek werden gewogen. Ook noteerden ze hoe lang elke maki in het wild wist te overleven.

Slimme en nieuwsgierige dieren leven langer
De studie bevestigt het vermoeden dat wetenschappers al hadden. Zo blijkt dat slimmere maki’s die beter op de cognitieve tests presteerden, inderdaad langer leefden. Maar dit waren niet de enige dieren die een grotere kans hadden om oud te worden. Maki’s die namelijk eerder op verkenning gingen – en dus nieuwsgieriger waren – wogen vaak meer, waarschijnlijk vanwege hun vermogen om gemakkelijker voedsel te vinden. De onderzoekers concluderen dan ook dat zowel slimme, als nieuwsgierige maki’s over het algemeen het langst leefden.

De bevindingen duiden erop dat ofwel bijzonder slim, ofwel bijzonder nieuwsgierig beide kunnen leiden tot een langer leven. “Een hogere intelligentie, een goede fysieke conditie en verkennend gedrag zijn dus verschillende strategieën met dezelfde uitkomst,” aldus onderzoeksleider Claudia Fichtel. “In toekomstige studies willen we onderzoeken of er tevens een verband is tussen cognitieve vaardigheden en het vinden van voedsel of een partner.”

Of de resultaten ook gelden voor mensen? Omdat het onderzoek zich richt op maki’s kunnen de onderzoekers eigenlijk niet zeggen of intelligente of nieuwsgierige mensen tevens ouder worden. Een eerdere studie vond echter wel een verband tussen intelligentie en een langer leven bij mensen. Zo blijkt dat hoger opgeleiden vaker een betere gezondheid hebben en vaker een hogere leeftijd bereiken. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo zijn slimmere mensen vaak rijker, kunnen een betere gezondheidszorg veroorloven en is de kans kleiner dat ze een fysiek zware baan hebben. Ook is de kans op ernstige ziektes wat kleiner, wat betekent dat ze mogelijk een betere levensstijl hebben door minder te roken en gezonder te eten. Maar dit is niet het volledige verhaal. Zelfs als je rekening houdt met deze factoren, leven mensen met een hoger IQ langer. Dat deze mensen langer leven, hebben ze voornamelijk te danken aan hun genen, zo meenden onderzoekers in een studie uit 2015. Dit duidt erop dat het verband tussen intelligentie en een langer leven voornamelijk genetisch is.

Bronmateriaal

" Those who are smarter live longer" - Deutsches Primatenzentrum (DPZ)/German Primate Center
Afbeelding bovenaan dit artikel: Johanna Henke-von der Malsburg

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd