Kan het condoom klimaatverandering afremmen?

Elke minuut komen er 150 mensen bij. Gevolg: in 2050 telt de aarde negen miljard bewoners. En meer mensen betekent ook meer uitstoot en een grotere verandering van het klimaat. Maar daar is iets aan te doen, zo blijkt uit een gloednieuwe analyse. Een kleine vermindering van het aantal geboortes zorgt al voor een groot verschil.

“Demografie doet er de komende veertig jaar toe als we het hebben over de uitstoot van broeikasgassen,” meent onderzoeker Brian O’Neill. “Als de bevolkingsgroei wereldwijd iets afneemt, lost dat het klimaatprobleem niet op. Maar het kan wel een bijdrage leveren.”

Analyse
O’Neill en zijn collega’s achterhaalden de gevolgen die de groei van de bevolking voor het klimaat heeft. Hij nam allerlei ontwikkelingen – zoals de vergrijzing en de verstedelijking van bepaalde landen – hierin mee.

Minder
Naar verwachting wonen er in 2050 negen miljard mensen op de aarde. Als we erin slagen om dat aantal met een miljard te verlagen en dus in de komende jaren aanzienlijk minder kinderen op de wereld te zetten, dan heeft dat positieve gevolgen voor de uitstoot. Er komen dan maar liefst 29 procent minder broeikasgassen in de lucht. We hebben het dan heel concreet over 1.4 miljard ton minder koolstof in de atmosfeer. Dat effect ontstaat ook wanneer er tien procent minder fossiele brandstoffen worden verbrand, maar om wat voor reden dan ook lijkt een vermindering van het aantal geboortes beter haalbaar.

Verschuiving
Maar hoe krijgen we mensen zover dat ze massaal minder kinderen verwekken? Een economische opleving zou kunnen helpen. Meer rijkdom leidt tot minder kinderen, maar de onderzoekers waarschuwen dat rijkere mensen vaak ook meer consumeren en zo weer meer broeikasgassen in de lucht brengen. Dat is dus geen oplossing, maar een verschuiving van het probleem.

De onderzoekers concluderen dan ook dat alleen anticonceptiemiddelen werken. Ze lijken daarin gelijk te hebben. De pil, het condoom en al die andere trucjes hebben er de afgelopen jaren al voor gezorgd dat een vrouw gemiddeld niet langer vijf, maar 2,6 kinderen krijgt. Dat gaat vanuit het perspectief van de onderzoekers al aardig de goede kant op.

Bronmateriaal

"Will birth control solve climate change?" - Scientificamerican.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd