Kalebas bevat mogelijk ‘blauw bloed’ van Lodewijk de zestiende