Kaartje van uw lichaam laat zien waar elke emotie te voelen is

emotie

Emoties hebben ook een fysiek effect. Zo kan een gevoel van verliefdheid ons warm van binnen maken, terwijl een gevoel van angst pijn op de borst veroorzaakt. Wetenschappers hebben de fysieke effecten die emoties hebben nu letterlijk in kaart gebracht en vastgesteld waar de gevolgen van elke emotie in het lichaam voelbaar zijn.

De onderzoekers baseren hun conclusies op een online onderzoek onder 700 personen. De proefpersonen waren afkomstig uit Finland, Zweden en Taiwan. De onderzoekers zorgden ervoor dat de proefpersonen verschillende emoties ervoeren. De proefpersonen moesten vervolgens op een plaatje van een menselijk lichaam aangeven waar ze activiteit voelden toenemen of afnemen.

Kaartjes
Het resultaat? ‘Kaartjes’ van het menselijk lichaam die precies aangeven waar een emotie voelbaar is. Onder meer de emoties walging, angst, trots, schaamte en verdriet werden zo ‘in kaart gebracht’ (zie de afbeelding hieronder).

Verschillende emoties en de locatie van de fysieke effecten die daarbij horen. Afbeelding: Aalto Universiteit.
Verschillende emoties en de locatie van de fysieke effecten die daarbij horen. Afbeelding: Aalto Universiteit.

Biologische basis
Uit het onderzoek blijkt dat de veelvoorkomende emoties stuk voor stuk een sterk fysiek effect hebben en dat dat fysieke effect van emotie tot emotie verschilt. Opvallend genoeg was het fysieke effect dat een bepaalde emotie had wel voor alle proefpersonen – ongeacht hun afkomst – gelijk. Dat suggereert dat emoties en de fysieke effecten die deze oproepen een biologische basis hebben.

“Emoties veranderen niet alleen onze mentale, maar ook onze fysieke toestand,” stelt onderzoeker Lauri Nummenmaa. “Zo bereiden ze ons voor om snel te reageren op gevaar, maar ook op kansen die zich voordoen, zoals een plezierige sociale interactie.” De resultaten kunnen ons een beter beeld geven van de functies van emoties. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden om verschillende emotionele stoornissen beter te begrijpen.

Bronmateriaal

"Finnish research team reveals how emotions are mapped in the body" - Aalto.fi
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Aalto Universiteit.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd