Kaart laat zien waar en wanneer smeltend ijs Amerikaanse nucleaire troep blootlegt

Nieuwe kaartjes laten zien hoe het probleem van smeltend ijs naar nucleair afval op Groenland toe sluipt.

Vorig jaar kon je op Scientias.nl al lezen dat onderzoekers zich zorgen maken over biologisch, chemisch en radioactief afval dat onder het Groenlandse ijs ligt opgeslagen. Onderzoek wees namelijk uit dat het ijs het afval nu nog bedekt tegen het eind van deze eeuw begint te smelten. Het zou betekenen dat het afval vrijkomt om vervolgens ecosystemen te ontwrichten. NASA heeft nu kaartjes vrijgegeven die het probleem illustreren.

Netto
Het ijs op Groenland smelt niet alleen. Het groeit ook aan. Als er meer ijs smelt dan aangroeit, levert dat een netto verlies op. Als er meer ijs aangroeit dan smelt, is er sprake van een nettowinst. Deze kaartjes brengen deze netto-veranderingen in kaart. In gebieden die dieprood zijn gekleurd zal het ijsoppervlak per jaar drie meter of meer zakken. Blauwe gebieden krijgen te maken met een (kleine) netto-winst: dus meer aangroei dan smelt. Witte gebieden zullen geen veranderingen ondergaan. De kaartjes laten zien dat het gebied rond Camp Century – de plek waar het afval ligt opgeslagen – rond 2090 te maken krijgt met ijsverlies.

Afbeelding: NASA.

Over Camp Century
Het Amerikaanse leger richtte in de Koude Oorlog (1960) een basis op Groenland op: Camp Century. Onder het Groenlandse ijs moesten middellange afstandsraketten worden geplaatst. Het project liep zes jaar en werd toen afgeblazen, omdat de ijskap niet stabiel genoeg was; het ijs had zich de afgelopen jaren verplaatst en kamers laten instorten. De Amerikanen verlieten niet alleen de basis, maar lieten ook het nucleaire afval aldaar achter. Ze namen aan dat het toch nooit het daglicht zou zien. Ze hadden duidelijk niet op klimaatverandering gerekend.

Als Camp Century tegen het eind van deze eeuw bloot komt te liggen, ziet zo’n 200.000 liter diesel het daglicht. Daarnaast is er ook nog eens zo’n 240.000 liter afvalwater in de ijskap gepompt. Het bevat een nog onbekende hoeveelheid radioactief afval en polychloorbifenylen (PCB’s).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd