Jupiter is de oudste planeet van ons zonnestelsel

Voor het eerst hebben onderzoekers vrij precies vast kunnen stellen wanneer Jupiter het levenslicht zag. En dat was al vroeg!

De vaste kern van Jupiter zou in de eerste miljoen jaar nadat de zon het levenslicht zag, zijn ontstaan. Toen de zon ongeveer 1 miljoen jaar oud werd, was de kern van Jupiter al zo’n 20 keer zwaarder dan de aarde. In de jaren die volgden, werd de planeet – langzaam, maar zeker – steeds groter. En tussen 3 en 4 miljoen jaar na de geboorte van de zon zou deze al zo’n 50 keer zwaarder zijn geweest dan de aarde nu is.

Meteorieten
Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze meteorieten hebben bestudeerd. Hun onderzoek wijst uit dat die meteorieten afkomstig zijn uit twee ‘reservoirs’ die gelijktijdig – tussen 1 en 3 tot 4 miljoen jaar geleden – bestonden, maar van elkaar gescheiden werden. “Het meest plausibele mechanisme voor deze efficiënte scheiding is de totstandkoming van Jupiter, waardoor een gat in de gas- en stofschijf ontstond en voorkomen werd dat de twee reservoirs materiaal uitwisselden,” stelt onderzoeker Thomas Kruijer. “Jupiter is de oudste planeet in ons zonnestelsel.”

WIST JE DAT…

Dateren
Onderzoekers voorspelden eerder al dat Jupiter vroeg in de geschiedenis van ons zonnestelsel ontstond. Maar onduidelijk bleef wanneer precies: schattingen liepen uiteen van 1 tot 10 miljoen jaar na de totstandkoming van de zon. Voor het eerst is de totstandkoming van de gasreus nu nauwgezet gedateerd. En dat is belangrijk. Jupiter is namelijk de grootste planeet in ons zonnestelsel en moet een enorm effect hebben gehad op de accretieschijf. Wanneer we exact weten wanneer Jupiter ontstond – en dus effect begon te krijgen op die accretieschijf – kunnen we ook beter begrijpen hoe het zonnestelsel vorm heeft gekregen.

Het onderzoek kan tevens helpen verklaren waarom ons zonnestelsel geen superaarde herbergt. Door de letterlijke tussenkomst van Jupiter was er in het hart van het zonnestelsel te weinig materie voorhanden om een superaarde te vormen.

Bronmateriaal

"Lab scientist finds Jupiter is one old-timer" - Lawrence Livermore National Laboratory

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd