De jongeren van nu groeien langzamer op dan hun ouders

Dat suggereert Amerikaans onderzoek. De oorzaak is niet helemaal helder.

Amerikaanse onderzoekers bogen zich over zeven grote studies die tussen 1976 en 2016 onder 8,3 miljoen 13- tot 19-jarigen waren uitgevoerd. In de studies werd aan de Amerikaanse tieners gevraagd hoe ze hun tijd besteedden en in hoeverre ze zich bezighielden met ‘volwassen activiteiten’ zoals alcohol drinken, werken en seks. De enorme dataset stelde onderzoekers in staat om tieners die rond 2010 opgroeiden, te vergelijken met de tieners uit de jaren zeventig, tachtig, negentig en het eerste decennium van de 21e eeuw.

Langzamer
Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren die rond 2010 opgroeiden veel minder vaak werken, daten, alcohol drinken, seks hebben en zonder hun ouders uitgaan dan de jongeren in de decennia voor hen. Het bleek een breed gedragen trend te zijn, die zichtbaar was onder jongens én meisjes, onder jongeren in de stad en op het platteland, onder jongeren van verschillende etniciteiten en onder jongeren met verschillende sociaal-economische achtergronden. De onderzoekers concluderen dan ook dat de tieners van vandaag de dag wat trager volwassen worden dan de jongeren uit eerdere decennia (waaronder dus ook hun ouders). “Als het gaat om volwassen activiteiten ziet een 18-jarige er nu uit zoals een 15-jarige er ooit uitzag,” stelt onderzoeker Jean M. Twenge.

Verklaring
Een interessante bevinding, die natuurlijk direct een nieuwe vraag opwerpt: waarom? De onderzoekers kunnen daar alleen maar over speculeren. In eerste instantie vermoedden ze nog dat het misschien kwam doordat de jongeren van vandaag zo druk zijn met buitenschoolse activiteiten en huiswerk. Maar de datasets wijzen uit dat kinderen tussen de 13 en 16 jaar oud daar vandaag de dag juist minder tijd aan besteden. Tieners die tussen de 17 en 19 jaar oud waren, besteedden daar ongeveer net zoveel tijd aan als tieners in eerdere decennia. Dus dat kon de afname in volwassen gedrag niet verklaren. Wat de onderzoekers wel opviel, is dat de tieners die langzamer opgroeien dan hun voorgangers meer tijd online doorbrengen. Mogelijk is daar dan ook sprake van een verband. Maar zeker is dat niet. Zo moeten we misschien ook de sociale context meenemen, zo stellen de onderzoekers. “De sociale context die recente cohorten adolescenten ervaren hebben – met ouders die meer in hun kinderen investeren en een toenemende levensverwachting – moedigt een langer durende ontwikkeling en het uitstellen van reproductie aan en adolescenten – en misschien ook hun ouders – hebben op die context gereageerd.”

Onze studie suggereert dat de tieners vandaag de dag meer tijd nodig hebben om zowel de volwassen verantwoordelijkheden als de volwassen pleziertjes te omarmen”

Niet goed of fout
De oorzaak mag dan onduidelijk zijn: de trend is helder. “Onze studie suggereert dat de tieners vandaag de dag meer tijd nodig hebben om zowel de volwassen verantwoordelijkheden (zoals autorijden en werken) als de volwassen pleziertjes (zoals seks en alcohol) te omarmen,” concludeert onderzoeker Heejung Park. Hij benadrukt dat de trend niet per se ‘goed’ of ‘fout’ is, maar gezien moet worden als een reflectie “van het huidige Amerikaanse culturele klimaat.”

De onderzoekers pleiten in hun studie voor vervolgonderzoek. Zo zouden ze graag willen weten of ook kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud zich vandaag de dag ‘jonger’ gedragen, oftewel minder vaardigheden en vrijheden hebben dan kinderen van vergelijkbare leeftijden in eerdere decennia. Als dat het geval is, suggereert het dat niet alleen tieners, maar ook kinderen uit de bovenbouw van de basisschool langzamer opgroeien dan voorheen.

Bronmateriaal

"The Decline in Adult Activities Among U.S. Adolescents, 1976–2016" - Child Development

Afbeelding bovenaan dit artikel: PublicDomainArchive / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd