Jongens ‘praten’ in hun eerste levensjaar meer dan meisjes

Tot die conclusie komen wetenschappers in een nieuwe studie. Hun bevindingen zijn verrassend, omdat lang werd aangenomen dat meisjes als het om de taalontwikkeling gaat doorgaans iets voorlopen op jongens.

Jonge baby’s slaken korte kreetjes die je kunt zien als de voorlopers van woorden. Naarmate de kinderen ouder worden, maken die kreetjes in toenemende mate plaats voor de eerste woordjes die nog wat later weer opgaan in zinnetjes. Dat de ene jonge baby meer ‘praat’ dan de andere is algemeen bekend. Maar in het blad iScience schrijven onderzoekers nu dat ze bewijs hebben gevonden dat er ook meetbare verschillen zijn tussen het aantal kreetjes dat jongensbaby’s en meisjesbaby’s slaken. Door de bank genomen, blijken jongens in hun eerste levensjaar namelijk meer te ‘praten’ dan meisjes.

Het onderzoek
De onderzoekers baseren die conclusie op een onderzoek onder 5899 jonge baby’s. Met behulp van een piepklein opname-apparaatje werden de geluiden die deze baby’s – en hun verzorgers – in de eerste twee levensjaren van de kinderen maakten, opgenomen. Het resulteert in meer dan 450.000 uur aan geluidsopnames. “Voor zover we weten, is voor een studie naar taalontwikkeling nog nooit zoveel materiaal geanalyseerd,” stelt onderzoeker Kimbrough Oller.

Resultaten
Een telling van het aantal kreetjes dat de baby’s slaakten, wijst vervolgens uit dat jongens in hun eerste levensjaar zo’n tien procent meer geluidjes maakten dan meisjes. In het tweede jaar werden de rollen omgedraaid en ‘spraken’ de meisjes zo’n 7 procent meer dan de jongens. Opvallend genoeg werden deze resultaten genoteerd ondanks het feit dat het aantal woorden dat de volwassenen die voor deze baby’s zorgden in beide levensjaren meer praatten tegen en in de nabijheid van meisjes dan tegen en in de nabijheid van jongens.

Verrassend
Dat jongens in ieder geval in hun eerste levensjaar meer praatgraag zijn dan meisjes is verrassend. “Van vrouwen wordt over het algemeen aangenomen dat ze als het om taal gaat een klein beetje, maar wel merkbaar in het voordeel zijn ten opzichte van mannen,” aldus Oller. Met dat in gedachten leek het dan ook aannemelijker dat de onderzoekers zouden ontdekken dat meisjes in hun eerste levensjaar meer ‘praten’ dan jongens. Maar dat is dus niet het geval. “In het eerste jaar blijken mannen meer taal-achtige vocalisaties te produceren dan vrouwen.”

Verklaring
De grote vraag is nu natuurlijk waarom jongens in dat eerste levensjaar meer van zich laten horen. Mogelijk komt het doordat jongens simpelweg actiever zijn, zo opperen de onderzoekers. Maar de data lijken dat niet te onderschrijven. Want in het tweede levensjaar zijn de jongens nog steeds actiever dan de meisjes, maar zijn het de meisjes die meer ‘praten’ dan de jongens.

Hoe is het praatgrage gedrag van de jongens in hun eerste levensjaar dan te verklaren? Misschien, zo oppert Oller, wel aan de hand van een theorie die stelt dat jonge baby’s reeds op zeer jonge leeftijd geluiden maken om zo hun welzijn te uiten en en passant hun overlevingskansen te vergroten. Met die theorie in gedachten is het namelijk helemaal niet zo gek dat jongens in hun eerste levensjaar meer van zich laten horen dan meisjes. “We denken dat dat te verklaren is doordat jongens in hun eerste levensjaar een grotere sterftekans hebben dan meisjes. En aangezien er in het eerste levensjaar zoveel jongetjes overlijden, ervaren zij mogelijk een bijzonder hoge selectiedruk om deze vocale fitheidsignalen te produceren.”

Meer onderzoek naar de kreten van jonge baby’s is echter hard nodig om beter te gaan begrijpen waarom jongens in hun eerste levensjaar meer ‘praten’ dan meisjes, zo stellen de onderzoekers. Zo willen ze bijvoorbeeld graag nader uit gaan zoeken hoe ouders en verzorgers op die kreetjes reageren. “We verwachten dat verzorgers geïnteresseerd zijn in en gecharmeerd zijn door de spraak-achtige geluiden,” aldus Oller. “En dat zou een indicatie kunnen zijn dat de fitheidsignalen van de baby gevoelens van genegenheid oproepen en de bereidheid om te investeren in het welzijn van baby’s die met name heel praatgraag zijn, te vergroten.”

Bronmateriaal

"Male babies “talk” more in the first year than female babies do" - Cell Press
Afbeelding bovenaan dit artikel: Victoria_Regen from pixabay (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd