Jonge gothic lijkt vatbaarder voor depressie

gothic1

Onderzoek onder bijna 3700 jonge gothics suggereert dat zij een grotere kans hebben op depressie en zelfbeschadiging.

Onderzoekers maakten voor hun studie gebruik van gegevens uit de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) uitgevoerd in Groot-Brittannië. Tijdens dit onderzoek werden jongeren onder meer gevraagd naar de mate waarin ze zich identificeerden met subculturen zoals bijvoorbeeld gothics. Ook kregen de tieners vragen over hun stemming en zelfbeschadiging.

De resultaten
Hoe sterker de jongeren zichzelf met de gothic-cultuur identificeerden, hoe waarschijnlijker het ook was dat ze depressief waren of aan zelfbeschadiging deden. Zo bleken jongeren die zich op hun vijftiende enigszins met de gothics identificeerden in vergelijking met jongeren die dat niet deden een 1,6 keer grotere kans te hebben op een klinische depressie wanneer zij achttien waren. En tieners die zich heel sterk identificeerden met de gothics hadden een drie keer grotere kans op depressie.

WIST JE DAT…

…geluk zich verspreidt, maar depressie niet?

Andere risicofactoren
Hoewel ook andere subculturen geassocieerd werden met depressie en zelfbeschadiging (bijvoorbeeld skaters), was de associatie het sterkst voor gothics. Zelfs wanneer de onderzoekers rekening hielden met factoren die de kans op depressie en zelfbeschadiging beïnvloeden (bijvoorbeeld gedragsproblemen, de mentale gezondheid van de moeder, gepest worden op school) bleef de associatie tussen gothic en depressief gedrag overeind.

Het verband
Het onderzoek doet verder geen uitspraken over de oorzaak van de depressieve klachten. Zo kan er op basis van deze studie niet gesteld worden dat gothic zijn ertoe leidt dat mensen depressief worden. “Tieners die vatbaar zijn voor depressie of een neiging om zichzelf pijn te doen worden wellicht aangetrokken door de gothic-subcultuur waarvan bekend is dat deze gemarginaliseerde individuen – waaronder die met mentale problemen – omarmen,” stelt onderzoeker Rebecca Pearson. “Onze studie toont niet aan dat gothic zijn leidt tot depressie of zelfbeschadiging, maar dat sommige jonge gothics gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van deze problemen,” merkt onderzoeker Lucy Bowes op.

Het onderzoek is wellicht nuttig voor psychologen die werken met jonge mensen met een interesse in de gothic-subcultuur. “Zij zouden zich bewust moeten zijn van het verhoogde risico dat deze jongeren op latere leeftijd hebben op een depressie of zelfbeschadiging,” stelt professor Rory O’Connor in reactie op het onderzoek.

Bronmateriaal

"Goth teens could be more vulnerable to depression and self-harm" - Ox.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Pleple2000 (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd