Jefferson wijzigde verklaring op allerlaatste moment

Uit een analyse van een inktvlek blijkt dat kolonist en aanstormend president Thomas Jefferson de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika op het laatste moment herzag. Hij verving het woord voor kolonisten – onderdanen – door burgers.

Zo’n tachtig jaar geleden werden de kladversies die Jefferson van de onafhankelijkheidsverklaring had bewaard, zorgvuldig opgeborgen. Tot ze afgelopen jaar voor een tentoonstelling weer tevoorschijn getoverd werden. Wetenschapper Fenella France zag het direct: een opmerkelijke inktvlek. Ze besloot de vlek te analyseren.

LED
Met behulp van LED’s (licht uitstralende diodes) liet ze diverse soorten licht op het papiertje los. Net zolang tot ze kon ontcijferen wat zich achter de vlek bevond. Ze ontdekte dat het huidige woordje dat nu over het vlekje was geschreven ‘burger’ een tweede woord verborg. Na tien uur analyseren kon met zekerheid worden vastgesteld dat hier ooit ‘onderdaan’ had gestaan.

Brave burgers
De analyse geeft inzicht in de gedachten van Jefferson toen hij de onafhankelijkheidsverklaring op het laatste moment nog eens doorlas. Hij wilde het woord ‘onderdanen’ weg hebben, want dat wekte het idee dat kolonisten (die zich van kolonisator Engeland wilden afscheiden) verraders waren en de Engelse koning George III in de steek lieten. Hij wilde benadrukken dat de kolonisten gewone, brave burgers waren van een ontluikende natie.

De ontdekking zorgde voor kippenvel, zo vertelt France. “Met deze nieuwe technologie weet je gewoon nooit wat je nog gaat vinden. En dat bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is dat originele documenten bewaard blijven.”

Foto: France/Library of Congress

Bronmateriaal

"What Jefferson was thinking" - Sciencenews.org

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd