Je leeftijd bepaalt niet hoe vatbaar je bent voor het coronavirus

Wel is het risico dat je klachten krijgt, zieker wordt of zelfs aan COVID-19 overlijdt leeftijdsafhankelijk.

Het is bekend dat hoe ouder je bent, hoe zieker je in veel gevallen van COVID-19 wordt. Onderzoekers zijn er echter niet zeker van of dit komt omdat oudere mensen vatbaarder voor het virus zijn, of doordat ze zwaarder worden getroffen nadat ze het virus hebben opgelopen. In een nieuwe studie gingen de onderzoekers op zoek naar het prangende antwoord.

Studie
In een poging te achterhalen of er mogelijk een verband bestaat tussen de leeftijd, vatbaarheid en ernst van de ziekte, besloten de onderzoekers de coronagegevens van drie landen te ontleden en met elkaar te vergelijken. Het team koos voor de landen Italië, Spanje en Japan. Hoewel de cijfers van deze landen sterk van elkaar verschillen, beschikken de landen wel allemaal over goed geregistreerde en openbare data.

De cijfers
Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 38 miljoen mensen besmet geraakt en meer dan 1 miljoen mensen door toedoen van het virus overleden. Spanje is van de drie onderzochte landen uit de huidige studie het zwaarst getroffen. Hier liepen meer dan 908.000 mensen het coronavirus op. Meer dan 33.000 mensen zijn er vervolgens aan overleden. Op de tweede plek staat Italië, waar bijna 373.000 mensen het coronavirus onder de leden kregen en meer dan 36000 mensen er vervolgens aan stierven. Japan heeft van de drie landen de minste besmettingen. Hier kregen zo’n 91.000 mensen het coronavirus. 1.647 mensen waren vervolgens niet meer te genezen.

Analyse
“Hoewel het sterftecijfer tussen deze landen dus aanzienlijk verschilt, was de leeftijdsverdeling van die sterfte (dus het proportionele aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep) wel vergelijkbaar,” vertelt Ryosuke Omori aan Scientias.nl. En dat is eigenlijk best verrassend. De onderzoekers ontwikkelden vervolgens een wiskundig model om de vatbaarheid in elke leeftijdsgroep onder verschillende omstandigheden te berekenen. De onderzoekers hielden ook rekening met hoeveel contact deze mensen hadden met leeftijdsgenoten en de beperkende maatregelen in elk land.

De leeftijdsverdeling van de sterfte door COVID-19 is vergelijkbaar tussen Italië, Spanje en Japan. Afbeelding: Ryosuke Omori, Ryota Matsuyama, Yukihiko Nakata, Scientific Reports

Ondertussen weten we dat met name oudere mensen eerder aan COVID-19 overlijden. De oorzaak hiervan kan het gevolg zijn van twee factoren. Aan de ene kant kan het te maken hebben met hoe waarschijnlijk het is dat oudere mensen worden geïnfecteerd vanwege hun hogere leeftijd (leeftijdsafhankelijke vatbaarheid) wat in uiting komt in het aantal sterfgevallen. Aan de andere kant kan het liggen aan hoe waarschijnlijk het is dat oudere mensen ernstiger ziek worden vanwege hun hoge leeftijd (leeftijdsafhankelijke ernst) wat vervolgens tot uiting komt in het sterftecijfer. Deze factoren worden echter nog niet volledig voor COVID-19 begrepen.

Vatbaar
Hoewel we nog steeds niet over alle antwoorden beschikken, komen onderzoekers dankzij hun model wel tot een interessante ontdekking. Want uit het model blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat je leeftijd bepaalt hoe vatbaar je bent voor het virus. Anders gezegd, als je ouder bent loop je geen groter risico om het virus op te lopen. Of je dus tien, dertig, vijftig of zeventig bent, volgens het model is de kans dat je het virus krijgt, gelijk. “We moeten echter voorzichtig zijn met contact met ouderen,” zegt Omori. Want de kans dat je klachten krijgt, zieker wordt of zelfs aan COVID-19 overlijdt, is wel leeftijdsafhankelijk. En dat betekent dat de ernst van de ziekte wel toeneemt naarmate je ouder bent.

Kinderen
Toch blijkt dat wereldwijd gezien, er relatief weinig kinderen COVID-19 hebben opgelopen. Ook in Nederland spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Hoe zit dat precies? “Onze analyse suggereert dat de ernst van de ziekte en de kans om te overlijden, afhangt van de leeftijd,” vertelt Omori. “Dit betekent dat de overdraagbaarheid (wat iets anders is dan de vatbaarheid) van deze jongere leeftijdsgroep lager kan zijn. Als we alleen contact hebben met mensen van dezelfde leeftijdsgroep, wordt het infectierisico lager.”

Op de vraag wat de meest kwetsbare leeftijd is om COVID-19 te krijgen, moet de onderzoeker ons het antwoord schuldig blijven. “Dat is nu nog lastig te zeggen,” stelt hij. “We hebben eerst nog meer onderzoek nodig.” Sowieso stellen de onderzoekers dat er meer gegevens vereist zijn om de vatbaarheid in de leeftijdsgroepen beter vast te stellen. En dus is het laatste woord hier nog niet over gezegd.

Wist je dat…

…COVID-19 echt minder dodelijk lijkt als mensen het mazzelenvaccin toegediend krijgen? Mensen die het coronavirus vervolgens onder de leden kregen, ontwikkelden symptomen die veel milder waren dan je op basis van hun gezondheidstoestand en leeftijd zou verwachten. En dat is veelbelovend. Lees hier verder!

Bronmateriaal

"Age does not contribute to COVID-19 susceptibility" - Hokkaido University

Interview met Ryosuke Omori

Afbeelding bovenaan dit artikel: Gerd Altmann via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd