Japanse ruimtevaartorganisatie stelt touchdown van Hayabusa2 op Ryugu uit

De touchdown wordt lastiger dan gedacht, omdat de planetoïde rijkelijk bedekt is met keien en weinig grote, open ruimtes bezit.

Hayabusa2 cirkelt momenteel rond Ryugu en heeft al twee rovers en een lander op het oppervlak gezet. En later deze maand zou het de beurt zijn aan Hayabusa2. De sonde moest afdalen richting het oppervlak om aldaar wat monsters te verzamelen en vervolgens weer netjes op te stijgen. Maar de Japanse ruimtevaartorganisatie ziet het – in dit stadium van de missie – niet zitten en heeft besloten de landing uit te stellen. Hayabusa2 zal pas na januari 2019 zijn eerste touchdown maken.

Lastig
De belangrijkste reden voor het uitstellen van de touchdown is het feit dat Ryugu een veel gecompliceerder landschap heeft dan gedacht. Zo is de planetoïde rijkelijk bedekt met flinke keien, waardoor er nauwelijks grote open ruimtes zijn. Het betekent dat de touchdown lastiger wordt dan gedacht (zie kader).

Afbeelding: JGarry (via Wikimedia Commons).
Touchdown
Tijdens deze eerste touchdown gaat Hayabusa2 feitelijk gezien niet echt landen op Ryugu. De sonde blijft op enige afstand van het oppervlak, terwijl deze met zijn zogenoemde ‘sample horn‘ oppervlaktemateriaal verzamelt (zie ook de afbeelding hiernaast). Deze ‘sample horn‘ is zo’n 1 meter lang. Omdat Hayabusa2 tijdens de touchdown wat schuin hangt, bestaat de kans dat keien van 50 centimeter hoog al in aanraking kunnen komen met Hayabusa2 of zijn zonnepanelen. En dat willen we natuurlijk niet. Wat de Japanse ruimtevaartorganisatie dus eigenlijk nodig heeft is een vrij groot gebied met daarin hooguit wat kleinere keien.

Eén locatie
Inmiddels heeft de Japanse ruimtevaartorganisatie wel een plek in gedachten die geschikt lijkt voor een touchdown. Maar het gebied – waarin dus geen enkele kei groter dan 50 centimeter te vinden is – heeft een diameter van slechts 20 meter. En eerder had de Japanse ruimtevaarorganisatie bedacht dat een veilig gebied voor een touchdown minstens 100 meter breed moest zijn. Het betekent in feite dus dat men tijdens de touchdown veel nauwkeuriger te werk zal moeten gaan dan gedacht. En in het kader daarvan wil de Japanse ruimtevaartorganisatie eerst de nauwkeurigheid van het navigatiesysteem dat Hayabusa2 naar het oppervlak van Ryugu moet leiden, verder testen.

Hier zie je het gebied waarin de touchdown moet plaatsvinden. Afbeelding: JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST.

Oefenen
Van uitstel komt echter geen afstel, zo verzekert de Japanse ruimtevaartorganisatie het publiek. Hayabusa2 is het oppervlak van Ryugu tijdens het afzetten van de twee rovers en lander al tot zo’n 50 meter genaderd. En tijdens die operaties kon bevestigd worden dat het in ieder geval op een hoogte van 50 meter mogelijk is om Hayabusa2 naar een specifieke plek te dirigeren met een foutmarge van slechts 10 meter. Dat is veelbelovend. Maar experimenten moeten nu uitwijzen of de sonde op een hoogte van 1 meter ook zo nauwkeurig naar een specifieke plek kan worden geleid. Daarom heeft de Japanse ruimtevaartorganisatie twee generale repetities gepland, die beiden nog deze maand moeten plaatsvinden.

Het uitstellen van de touchdown heeft verder geen gevolgen voor de Hayabusa2-missie. Het schema van de missie biedt voldoende ruimte voor het schuiven met bepaalde missie-onderdelen. De Japanse ruimtevaartorganisatie denkt dan ook nog steeds in staat te zijn om Hayabusa2 in 2019 opdracht te geven om Ryugu te verlaten en de verzamelde monsters in 2020 op aarde af te laten leveren.

Bronmateriaal

"Schedule change for the touchdown operation" - JAXA

Afbeelding bovenaan dit artikel: Go Miyazaki (via Wikimedia Commons)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd