Jachtluipaard stevent rap af op extinctie

Nieuw onderzoek wijst uit dat er wereldwijd nog maar 7100 individuen te vinden zijn.

Het is de meest nauwkeurige schatting die we op dit moment van het aantal jachtluipaarden wereldwijd hebben. En het is voldoende reden om het jachtluipaard – dat nu op de Rode Lijst te boek staat als ‘kwetsbaar’ – het stempel ‘bedreigd’ te krijgen, zo stellen de onderzoekers.

Azië
Onderzoek wijst verder uit dat het jachtluipaard uit zo’n 91 procent van zijn oorspronkelijke leefgebied verdreven is. Met name de Aziatische jachtluipaarden hebben het zwaar. In dat werelddeel zijn nog minder dan vijftig luipaarden te vinden. Deze leven allemaal in een geïsoleerd gebied in Iran.

Zimbabwe
Dat het snel kan gaan, zien we ook in Zimbabwe. In zestien jaar tijd nam het aantal jachtluipaarden sterk af: van 1200 naar 170 individuen. Dat is een afname van maar liefst 85 procent.

In lichtblauw het oorspronkelijke leefgebied van het jachtluipaard. In het donkerblauw de gebieden waar nu nog jachtluipaarden te vinden zijn. Afbeelding: Panthera.

Verlies van leefgebied
Dat jachtluipaarden het wereldwijd moeilijk hebben, heeft verschillende redenen. Zo hebben ze soms moeite om voedsel te vinden, omdat ook mensen op hun prooien jagen. Ook het verlies van leefgebied en de illegale handel in jachtluipaarden en hun lichaamsdelen is een probleem.

Het jachtluipaard beschermen, is lastig gebleken. Jachtluipaarden leggen namelijk flinke afstanden af: soms beslaat het leefgebied van een jachtluipaard wel meer dan 1000 km2. Het betekent dat de dieren zich regelmatig buiten reservaten begeven. Ook steken ze soms landgrenzen over. Het betekent dat landen de handen ineen moeten slaan om de iconische vleeseter te kunnen beschermen. En snel. Want als er niets gebeurt, zal het jachtluipaard zeker uitsterven, zo waarschuwen de onderzoekers.

Bronmateriaal

"Sprinting Towards Extinction? Cheetah Numbers Crash Globally" - Panthera
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door ZSL

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd