IVF-behandeling weggegooid geld? Niet voor de staat!

Een IVF-behandeling kost gemiddeld zo’n 2.000 euro. En vaak resulteert een IVF-behandeling niet in een zwangerschap. Weggegooid geld? Voor veel mensen wel. Mark Connolly van de Rijksuniversiteit Groningen is het hier niet mee eens. Een IVF-behandeling levert juist veel geld op.

Connolly beweert dat de kosten gezien moeten worden als een investering. Stel, een IVF-behandeling resulteert in een gezond kind, dan levert dit kind voor de overheid veel meer geld op dan een IVF-behandeling kost. Aan de hand van Connolly’s rekenmodel lijkt het verstandig voor de Nederlandse overheid om IVF-behandelingen te subsidiëren. Het levert de overheid een acht- tot tienvoudig rendement op.

Natuurlijk levert het subsidiëren van IVF-behandelingen op korte termijn weinig op. Op lange termijn is het echter een zeer wijze investering. Op dit moment worden Connolly’s resultaten door veel landen gebruikt om beslissingen te beïnvloeden omtrent subsidiëring en beleid van vruchtbaarheidsbehandeling.

Bronmateriaal

Rijksuniversiteit Groningen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd