Is verbetering van fotosynthese het antwoord op ons toekomstige wereldvoedselprobleem?

Onderzoekers zien hier zeker mogelijkheden.

In 2050 zullen we genoeg voedsel moeten produceren om 10 miljard mensen te kunnen voeden. Dit betekent dat we twee keer zoveel voedsel als nu moeten gaan produceren om er zeker van te zijn dat iedereen te eten heeft. Maar hoe kunnen we dit bereiken zonder de aarde nog verder uit te putten? Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben nu ontdekt dat verbetering van fotosynthese in planten het antwoord is om op een duurzame manier meer voedsel te produceren.

Bladgroenkorrels

Bladgroenkorrels zijn het fotosynthese apparaat van de plant. Hier wordt met behulp van licht, CO2 en water omgezet in suikers en zuurstof. Bij een betere werking van dit proces kan de plant meer CO2 opnemen. Dit kan bijdragen aan het behalen van de voornemens van het klimaatakkoord van Parijs.

Zandraket
De onderzoekers gebruikten het bekende modelplantje de Zandraket voor hun onderzoek. Dit plantje heeft verschillende genen die ervoor zorgen dat de plant zich aanpast bij veranderende hoeveelheden licht. Eén gen vonden de onderzoekers vooral interessant: het Yellow Seedling 1 gen. Dit gen is betrokken bij de aanpassing van bladgroenkorrels bij een verandering in hoeveelheid licht. Stel dat het van een bewolkte dag naar een zonnige dag gaat. Een variant van het Yellow Seedling 1 gen zorgt er in dat geval voor dat sommige planten zich sneller kunnen aanpassen aan de toename van licht dan andere planten.

Veredeling
Deze natuurlijke variatie is nu voor het eerst bij de Zandraket gevonden. Maar omdat de genen voor fotosynthese bij vrijwel alle plantensoorten voorkomen, denken de onderzoekers dat zo’n variatie ook bij veel gewassen gevonden kan worden. Door veredeling – de methode om planten met de beste eigenschappen te selecteren en deze vervolgens met elkaar te kruisen – zouden er op termijn zelfs gewassen kunnen komen die met dezelfde hoeveelheid grond, water en voedingsstoffen meer opbrengst kunnen leveren. Lang werd gedacht dat fotosynthese van nature al geoptimaliseerd is en dat veredeling geen zin zou hebben. Dat blijkt nu toch anders te liggen.

Op dit moment reageren planten nog relatief traag bij toe- of afnames van de hoeveelheid licht. Maar planten die zich sneller kunnen aanpassen aan veranderende lichtomstandigheden zullen efficiënter gebruik gaan maken van water en voedingsstoffen. Hierdoor zullen planten uiteindelijk ook meer gaan opbrengen. Dit kan een bijdrage leveren aan het oplossen van een toekomstig wereldvoedselprobleem.

Bronmateriaal

"Gewassen die 2x meer produceren weer een stapje dichterbij" - Wageningen Universiteit

Afbeelding bovenaan dit artikel: "Pezibear / Pixabay"

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd