Is jouw parfum een bron van luchtvervuiling? Ja!

Sterker nog: geparfumeerde producten lijken zich wat dat betreft soms te kunnen meten met bijvoorbeeld vervuilende auto’s.

Onderzoekers van NOAA deden een opvallende ontdekking toen ze de luchtkwaliteit van de Amerikaanse stad Los Angeles aan een keuring onderworpen. Zo blijkt dat verf, maar ook cosmetische producten zoals parfum en andere geurende artikelen bijna net zo luchtvervuilend zijn als de uitstoot van een auto.

Clean Air Act

Sinds in 1970 de Clean Air Act werd ingevoerd, hebben meerdere programma’s voor de verbetering van de luchtkwaliteit zich gericht op het schoner maken van de transportsector. Dit waaierde uit van vervuilende auto’s en vrachtwagens tot olie- en gasraffinaderijen. Nu blijkt echter uit dit onderzoek dat ook de cosmetische sector een grote vervuiler kan zijn.

Luchtkwaliteit
De onderzoekers kwamen erachter dat atmosferische metingen boven Los Angeles niet strookten met schattingen van de uitstoot uit de transportsector. Daar wilden ze weleens het fijne van weten en begonnen een nieuw onderzoek naar stedelijke vervuilingsbronnen. Daarbij werden chemische productiestatistieken opnieuw geanalyseerd en werden er ook metingen van de luchtkwaliteit binnenshuis verricht. Op die manier probeerden de onderzoekers erachter te komen of deze nieuwe informatie het verschil kon verklaren.

VOS
Hieruit bleek inderdaad dat cosmetische producten zoals parfum zeer milieuvervuilend zijn. Dit komt door de emissies die vrijkomen van de chemische producten. Die vallen onder vluchtige organische stoffen (ofwel: VOS). Dit zijn koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen en worden gerelateerd met verschillende milieuproblemen, zoals klimaatverandering en smog. Zo kunnen VOS onder invloed van uv-licht ozon vormen. Als het vervolgens zonnig en windstil is, kan ozon leiden tot de vorming van smog in stedelijke gebieden. “Naarmate de transportsector steeds schoner wordt, worden andere bronnen van VOS steeds belangrijker,” zegt onderzoeker Brian McDonald. “Veel spullen die we in ons dagelijks leven gebruiken kunnen bijdragen aan de luchtvervuiling.”

Luchtkwaliteit
Het klinkt misschien alsnog een beetje gek dat parfum en een vervuilende auto bijna net zo luchtvervuilend zijn. Hoe zit dat? “De onevenredige impact van deze chemische producten op de luchtkwaliteit heeft te maken met een fundamenteel verschil tussen deze producten en brandstoffen,” legt co-auteur Jessica Gilman uit. Zo wordt er geprobeerd om de verdamping van benzine te minimaliseren om op die manier de gegenereerde energie te maximaliseren. Maar producten zoals verf en parfum zijn juist ontworpen om te verdampen. “Parfum en andere geurende artikelen zijn gemaakt zodat je zelf, en je buurman van het aroma kunnen genieten. Maar dit doe je niet met benzine,” zegt Gilman.

Hoewel de onderzoekers voor deze studie Los Angeles onder de loep namen, zijn de auteurs van mening dat de resultaten van toepassing zijn op alle grote steden. “We hopen dat door deze studie atmosferische wetenschappers, chemische ingenieurs en onderzoekers van de volksgezondheid beter gaan samenwerken,” zegt McDonald. Want hoe meer we weten, hoe beter er iets aan de luchtvervuiling gedaan kan worden.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd