Is geduldige kraai net zo slim als een aap?

Wetenschappers stellen van wel. Experimenten wijzen erop dat de vogel nog slimmer is dan gedacht.

Dat kraaien intelligente dieren zijn, is niets nieuws. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat ze ingewikkelde experimenten kunnen oplossen door gereedschappen te gebruiken en gezichten nog heel lang kunnen onthouden.

Wachten
Maar zijn kraaien qua intelligentie echt vergelijkbaar met bijvoorbeeld apen? Wetenschappers tonen met een nieuw onderzoek aan van wel. Ze zochten uit hoelang een kraai kan wachten op een beloning. Het is vergelijkbaar met een bekend onderzoek dat eerder al met kinderen werd uitgevoerd. Hierbij kregen kinderen een snoepje en werd ze verteld dat ze er nog één zouden krijgen als ze het snoepje niet direct opaten. De kinderen die het op konden brengen om te wachten, bleken het later als tieners zowel op sociaal als academisch gebied beter te doen.

Training
De onderzoekers herhaalden de studie met de kraaien. Ze trainden de vogels zodat deze leerden om voedsel te ruilen. Vervolgens gaven ze elke kraai een lekkernij en sloten de hand waar die lekkernij uit kwam. Vervolgens openden ze hun andere hand en daar zat een beloning in. Zodra de andere hand van de onderzoekers open ging, konden de vogels besluiten om het eerste voedsel terug te geven en de beloning in ontvangst te nemen.

Zwaar
Soms moesten de kraaien echter wel vijf minuten wachten voordat ze hun voedsel in konden leveren en de beloning konden opeten. Dat vergt veel van de dieren: ze moeten hun verlangen onderdrukken. Maar dat lukte de kraaien. Sommige vogels legden het voedsel op de grond of verborgen het om zo te voorkomen dat ze de verleiding niet zouden kunnen weerstaan. “Hun impulsen onderdrukken was duidelijk zwaar voor ze,” stelt onderzoeker Valérie Dufour.

Bijzonder
De resultaten verbaasden haar. “We wisten dat vogels waarschijnlijk in staat zouden zijn om enkele seconden te wachten, maar niet voor zolang en op zo’n flexibele manier. Sommige kraaien wachtten gedurende minuten en dat is vergelijkbaar met wat apen deden.” Het onderzoek bewijst in ieder geval dat kraaien in staat zijn om hun acties te plannen. Het onderzoek is terug te vinden in het blad Biology Letters.

Bronmateriaal

"Calculating crows know how to wait" - ABC.net
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Glenn Euloth (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd