Is fort Rathnadrinna een sportarena uit de bronstijd?

Een mysterieus cirkelvormig fort in het Ierse Tipperary houdt de gemoederen bezig. Omwonenden zien het als heilig en volgens archeologen is het een gebouw met enorme potentie als het gaat om nieuwe ontdekkingen. Een onderzoek toont aan dat het fort nooit bewoond is geweest en wellicht in de bronstijd een sportarena was.

Archeologen zijn al lang benieuwd naar de herkomst van het mysterieuze fort. Het grote en opmerkelijke oriëntatiepunt wordt door nabije bewoners als heilig gezien. Veel mensen op het platteland zijn er nog steeds van overtuigd dat het niet verstandig is om het fort binnen te stappen of er bomen of vegetatie weg te kappen.

Foto: Ordnance Survey of Ireland
Men nam altijd aan dat het fort – met de naam Rathnadrinna – een met greppels omringde boerderij was. Dat kwam zo’n 1200 jaar geleden namelijk wel vaker voor in Ierland. Maar deze boerderijen hadden meestal maar één greppel. En het fort heeft er drie.

De archeologen besloten het er niet bij te laten zitten en voerden een soort MRI-scan van de grond uit. Ze vonden geen enkel bewijs dat dit fort ooit als huis was gebruikt. Er werden geen sporen van een haard of afval gevonden. Wel konden de onderzoekers aantonen dat het fort zo’n 3000 jaar geleden voor het eerst werd gebruikt.

Ook werd er een soort Stonehenge-achtige cirkel aangetroffen die bestond uit houten palen. Het lijkt erop dat dit een ceremoniële of rituele rol in het fort speelde. De meest intrigerende mogelijkheid is dat het fort in de bronstijd als sportarena werd gebruikt. En die kans is groot. Binnen de greppel is de ring namelijk nog uitzonderlijk groot en geschikt om te sporten. Bovendien betekent Rathnadrinna Fort of the Contest.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd