Is er buitenaards leven op Wolf 1061c?

Wolf 1061c is een interessante kandidaat voor buitenaards leven. De mogelijk leefbare exoplaneet is slechts veertien lichtjaar van de aarde verwijderd en bevindt zich in de leefbare zone om de rode dwergster Wolf 1061.

De exoplaneet Wolf 1061c is vier keer zwaarder dan de aarde. De planeet is gehuisvest in de zogenoemde Goldilocks zone. Dit is een gebied om een ster waar water in vloeibare vorm voor kan komen. Ook de aarde bevindt zich in de Goldilocks zone van de zon. Mars bevindt zich net buiten deze zone: hier is het te koud, waardoor water bevriest. Op Venus is het weer te warm, waardoor hier water direct verdampt. De Goldilocks-zone is nooit op dezelfde plek. Bij een grote reuzenster is deze leefbare zone verder verwijderd van de ster, dan bij een kleinere dwergster als Wolf 1061.

Astronoom Stephen Kane van de staatsuniversiteit van San Francisco en zijn collega’s hebben de leefbare zone om Wolf 1061 uitgebreid onderzocht. De resultaten verschijnen in de eerstvolgende editie van de Astrophysical Journal.

Binnengrens
Volgens Kane bevindt Wolf 1061c zich dicht bij de binnengrens van de leefbare zone. Dit vergroot de kans dat de exoplaneet minder leefbaar is dan we denken. Misschien lijkt Wolf 1061 meer op Venus: een overhitte broeikasplaneet waar het veel te warm is voor buitenaards leven.

Razendsnel van ijstijd naar interglaciaal
Een andere conclusie is dat de baan van Wolf 1061c om zijn moederster onregelmatiger is dan die van de aarde om de zon. De aarde is soms verder verwijderd van de zon dan op andere momenten. Deze variaties zorgen op aarde voor klimaatveranderingen, zoals het ontstaan van een ijstijd. Dit proces duurt op onze aarde vele duizenden jaren. Omdat de baan van Wolf 1061c sneller verandert, geldt dit mogelijk ook voor het klimaat van de exoplaneet. Te snelle fluctuaties (van ijstijd naar interglaciaal en weer terug) zijn mogelijk niet gunstig voor buitenaards leven, omdat leven zich ook moet aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Onzeker
Terugkomend op de vraag bovenaan dit artikel: is er leven op Wolf 1061c? De onderzoekers kunnen deze vraag niet beantwoorden. Dankzij toekomstige telescopen – zoals de James Webb-telescoop – leren we mogelijk meer over de omstandigheden op het oppervlak van deze mysterieuze exoplaneet.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd