Is een fysiek mooie vrouw vanbinnen net zo mooi?

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat mensen denken dat uiterlijk zeer aantrekkelijke vrouwen innerlijk net zo mooi zijn. Maar is dat wel zo? Wetenschappers beten zich in dat vraagstuk vast en moeten concluderen dat onze verwachtingen niet helemaal kloppen.

De onderzoekers besloten te achterhalen hoe bepaalde persoonlijke eigenschappen (hoe mensen zijn) en persoonlijke waarden (wat ze belangrijk vinden) zich verhouden tot fysieke aantrekkelijkheid. Ze verwachtten dat buitenstaanders ervan uitgingen dat het waarschijnlijker was dat mooie vrouwen sociale eigenschappen hadden die als prettig werden ervaren dan dat minder aantrekkelijke vrouwen die zouden hebben. Heel concreet dachten de onderzoekers dat aan mooie vrouwen sneller eigenschappen als extravert, open voor nieuwe ervaringen en emotioneel stabiel, zouden worden toegeschreven dan aan minder aantrekkelijke vrouwen. Ze verwachtten niet dat er een verband zou zijn tussen de waarden en de fysieke aantrekkelijkheid van een vrouw, omdat mensen het vaak wel eens zijn over wat goede eigenschappen zijn, maar het minder snel eens worden over wat goede waarden zijn.

Experiment
Vervolgens verzamelden de onderzoekers studenten. De studenten vulden een vragenlijst in over hun waarden en persoonlijke eigenschappen, stapten vervolgens een kamer binnen en lazen voor een camera een weerbericht voor, waarna de proefpersonen de kamer weer verlieten. De onderzoekers legden de videobeelden aan andere studenten voor en lieten ze eerst de waarden en persoonlijke eigenschappen van die persoon beoordelen en daarna de fysieke aantrekkelijkheid van de gefilmde persoon.

WIST U DAT…

…schoonheid er ook op Facebook toe doet?

Succes
Vrouwen die als aantrekkelijk werden beoordeeld, werden ook meer goede sociale eigenschappen toegedicht. Ook bleek er één waarde te zijn die geassocieerd werd met aantrekkelijkheid: proefpersonen verwachtten van aantrekkelijke vrouwen dat ze succes belangrijker vonden dan minder aantrekkelijke vrouwen dat vonden.

Het tegenovergestelde
Maar klopte het beeld dat de proefpersonen van de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke vrouwen hadden, wel? Daarvoor keken de onderzoekers naar de vragenlijsten die de studenten hadden ingevuld. Opvallend genoeg leverde dat een heel ander beeld op. Vrouwen die door anderen als aantrekkelijk werden bestempeld, bleken helemaal niet zo onafhankelijk en tolerant te zijn als de proefpersonen die ze beoordeeld hadden, dachten. In plaats daarvan vonden ze conformiteit en het promoten van zichzelf juist heel belangrijk.

Hoewel veel mensen denken dat schoonheid en goedheid hand in hand gaan, laat dit onderzoek dus een heel ander beeld zien. Net zoals mensen een boek niet aan de hand van een cover moeten beoordelen, kunnen ze ook over mensen op basis van het uiterlijk weinig zinnigs zeggen, zo concluderen de onderzoekers in het blad Psychological Science.

Bronmateriaal

"Calling Miss Congeniality – Do Attractive People Have Attractive Traits and Values?" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door RelaxingMusic (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd