Is dit de voorouder van alles wat leeft?

Wetenschappers denken te weten welke bacteriën de wortels van de evolutionaire boom vormen. Het zijn de Actinobacteria. Het is mogelijk de laatste gedeelde voorouder van alles wat leeft.

Het viel nog niet mee om deze voorouder als wortel van de boom des levens aan te wijzen. “Vandaag de dag zijn de databanken met genen enorm,” vertelt onderzoeker William Duax. “Ze bevatten meer dan 600.000 genen van de genomen van meer dan 6000 soorten.” Probleem is echter wijs te worden uit al die informatie.

Genen en eiwitten
Genen bevatten informatie voor eiwitten. De onderzoekers zochten in de databank met daarin de genomen naar eiwitten met dezelfde structuur en dezelfde functies. Gemakkelijk was dat niet, want ook al lijken eiwitten die bij verschillende soorten worden aangetroffen op elkaar, ze kunnen in de databank onder andere nummers gecategoriseerd zijn. Zo blijft het feit dat ze eigenlijk familie van elkaar zijn verborgen.

WIST U DAT…

…onze voorouders onder meer boomschors aten?

Ribosoom
De onderzoekers bedachten daar wat op. Ze richtten zich op eiwitten die zich op ribosomen bevinden. Van deze eiwitten weten we al vrij veel. Bovendien worden deze eiwitten alleen door individuen die zich seksueel voortplanten doorgegeven. Daarom zijn ze heel geschikt om de evolutie van soorten na te gaan.

Vergelijken
De onderzoekers vergeleken de proteïnes en konden aan de hand daarvan organismen op de evolutionaire stamboom plaatsen. Zo bleek één verschillend aminozuur in een proteïne bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen bacteriën met één celmembraan en bacteriën met twee celmembranen.

De analyse wijst erop dat de Actinobacteria de laatste universele voorouder van al het leven op aarde is. Maar dat wil niet zeggen dat de onderzoekers het werk erop hebben zitten. Het plaatje van onze evolutie is namelijk nog lang niet compleet. De onderzoekers willen daarom nog andere eiwitten gaan analyseren.

Bronmateriaal

"Actinobacteria as the Base of the Evolutionary Tree" - American Crystallographic Association (ACA) / via Sciencedaily.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door CDC / Libero Ajello.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd