Is dit de echte reden dat twee grote oude beschavingen zijn verdwenen?

Het is vaak gissen hoe het oude beschavingen is vergaan. Verdwenen ze door klimaatverandering, rampen, oorlogen of ziektes? Een nieuw onderzoek werpt licht op de ondergang van het Oude Rijk in Egypte en het Akkadische Rijk.

Een onderzoeksteam van het Max Planck Institute en de British School in Athene heeft bewijs gevonden dat beide beschavingen vermoedelijk niet ten onder zijn gegaan door klimaatverandering, maar door ziekten. Ze vonden daarvan sporen in de tanden van menselijke resten uit de bronstijd. Deze tanden zijn gevonden in de grot Hagios Charalambos op het eiland Kreta.

Droogte
Eerder onderzoek toonde aan dat de bevolking van het Oude Rijk in Egypte (2639-2216 voor Christus) en van het Akkadische Rijk (2350–2170 voor Christus) plotseling sterk slonk. Klimaatverandering in de vorm van extreme droogte werd aangewezen als een van de oorzaken. Dit zou ook hebben geleid tot schade aan infrastructuur, een ingestorte handel en grote culturele veranderingen. Maar in deze nieuwe studie hebben onderzoekers ontdekt dat ziektes mogelijk ten grondslag lagen aan de ondergang van beide beschavingen.

De onderzoekers bestudeerden tanden van menselijke resten die teruggaan tot 2290 en 1909 voor Christus. Daarin vonden ze bewijs van de typische mondbacteriën die ook nu nog in onze mond zitten en die kunnen leiden tot tandbederf. Maar belangrijker: ze vonden tekenen van de Yersinia pestis, de pestbacterie en van salmonella, de bacterie die verantwoordelijk is voor buiktyfus. De bevindingen doen dus vermoeden dat een epidemie kan hebben geleid tot de ondergang van een of beide beschavingen uit de bronstijd.

Andere bacteriën
Er is wel een kleine kanttekening: de pestbacterie die is gevonden in de tanden van de oude Egyptenaren was niet dezelfde als die Europa eeuwen later zou teisteren. De bacterie is uitgestorven, net als de gevonden salmonellavariant. Daardoor is onduidelijk hoe besmettelijk de bacteriën waren of hoe dodelijk. Toch betekent het bewijs van de bacteriën dat geschiedkundigen de mogelijkheid mee moeten nemen dat ziektes de oorzaak waren van de val van twee grote beschavingen. Verder genetisch onderzoek van oude menselijke overblijfselen moet uitwijzen hoe wijdverspreid de ziektes waren.

Het Oude Rijk
Met het Oude Rijk wordt een periode in de tijd van het grote Egyptische rijk aangeduid tussen grofweg 2700 en 2200 voor Christus. Het omvat de derde tot de zesde dynastie en staat ook bekend als de ‘Eeuw van de Piramides’, omdat in die tijd de grote piramidebouwers uit de vierde dynastie heersten, zoals koning Sneferu en de koningen Khufu, Khafre en Menkaure, die de piramides van Gizeh bouwden. Het oude Egypte bereikte zijn eerste beschavingspiek in deze periode. Het rijk liep van de Nijldelta naar het zuiden tot Abu en tot de Sinaï-woestijn in het oosten. De ondergang van het rijk werd ingeluid door een tanende macht van de farao en toenemende controle van regionale heersers. In de decennia na de dood van farao Pepi II werd het rijk geteisterd door burgeroorlogen. De extreme droogte in de 22ste eeuw voor Christus deed er nog een schepje bovenop en leidde tot hongersnood. Maar mogelijk waren het dus ziektes, die het definitieve einde betekenden van het Oude Rijk.
Het Akkadische Rijk
Het Akkadische rijk omvatte tussen 2350 en 2170 voor Christus grote delen van Mesopotamië, in de regio, waar nu Irak, Iran en Syrië liggen. Sargon de Grote heeft de stad Akkad, waarnaar het rijk vernoemd is, waarschijnlijk machtig gemaakt. Van daaruit breidde hij zijn rijk uit. Daaropvolgende heersers gingen zich koning van Sumer en Akkad noemen, omdat het zuidelijke deel van Mesopotamië, Sumer (een van de oudste beschavingen ter wereld), ook bij het rijk ging horen. De Goeteeërs, een bergvolk, zouden het Akkadische rijk hebben vernietigd en de stad Akkad zo erg hebben verwoest dat er nooit meer iets van is teruggevonden. Dezelfde droogte die het Oude Rijk in Egypte in ellende stortte zou ook het Akkadische rijk in de problemen hebben gebracht. Maar mogelijk waren het dus ook hier ziektes die de oude beschaving echt de das omdeden.

Bronmateriaal

" Ancient Yersinia pestis and Salmonella enterica genomes from Bronze Age Crete" - Current Biology

Afbeelding bovenaan dit artikel: Merydolla / getty (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd