Is de aarde klaar voor negen miljard mensen?

In 2050 is het waarschijnlijk zover: ergens in dat jaar wordt een baby geboren die de teller op negen miljard zet. Sommige wetenschappers maken zich daar nu al zorgen over. Onterecht, zo blijkt uit twee studies. Volgens de onderzoekers heeft de mensheid alle (technologische) middelen in huis om ervoor te zorgen dat we het straks met z’n allen gaan redden.

Om in 2050 met een gerust hart te kunnen gaan slapen, moet onder meer de CO2-uitstoot drastisch omlaag. In theorie geen probleem, zo concluderen de onderzoekers. De technologie is er. De benodigde wetenschappelijke doorbraken hebben we al achter de rug. Toch betekent dat niet dat we zomaar achterover kunnen leunen. Er moet nog gewerkt worden aan de markt. Die werkt duurzame oplossingen en nieuwe technologieën vaak tegen. Die knop moet dus nog om.

Water
Ook watertekorten wordt door de onderzoekers niet als een probleem gezien. Waterhoudende lagen zullen inderdaad leegraken, maar kunnen technisch gezien gemakkelijk opnieuw gevuld worden met bijvoorbeeld schoongemaakt afvalwater of het water van overstromingen.

Huisvesting
Ook over de huisvesting van de negen miljard mensen hebben de onderzoekers nagedacht. De meesten zullen in krottenwijken nabij steden wonen. De verbetering van die woningen heeft dan prioriteit. Maar de aanpak moet anders. Nu worden krottenwijken met de grond gelijk gemaakt. De onderzoekers verwerpen die methode: krotten moeten niet vernield, maar opgeknapt worden.

Voedsel
Overigens zijn de Engelse wetenschappers niet de enigen die in gedachten al in 2050 leven. Ook de Fransen houden zich ermee bezig. Zij concluderen in een groot onderzoek dat de mensheid in 2050 in staat is om negen miljard mensen te voeden.

WIST U DAT…

…lang niet alle wetenschappers zo optimistisch zijn? Sommigen denken dat we in 2050 toch echt onze toevlucht moeten nemen tot ‘bijzonder’ voedsel. Denk aan insecten of nanotechnologisch voedsel.

Calorieën
De Fransen stelden vast hoeveel calorieën al die mensen gezamenlijk nodig hadden en maakten twee modellen. In het ene model gingen ze ervan uit dat de landbouw niet gehinderd werd door regelgeving met betrekking tot milieu. In het tweede model werd het milieu er wel bij betrokken. Ze wilden zo achterhalen hoe het doel (genoeg calorieën voor iedereen) bereikt kon worden.

Import
“De grootste verrassing was dat sommige regio’s nog afhankelijker zullen worden van import, zelfs als hun eigen productie stijgt,” vertelt onderzoeker Hervé Guyomard. Om die import mede mogelijk te maken, moeten de wereldwijd sterk fluctuerende prijzen worden aangepast.

Zuinig
Om iedereen van eten te kunnen voorzien, moeten de rijkere landen bovendien minder gaan consumeren, zo blijkt. En dat hoeven we niet in onze maag te voelen: dagelijks wordt er ongelofelijk veel ongebruikt voedsel weggegooid. Daar kunnen we op bezuinigen.

Steentje
Uit de modellen van de wetenschappers blijkt dat het mogelijk is om alle mensen van eten te voorzien. Zelfs als boerderijen er alles aan doen om het milieu te beschermen en dus minder CO2 uitstoten en de ontbossing een halt toeroepen. Elke regio moet op maat gemaakte oplossingen door gaan voeren en zo een steentje bijdragen aan de vraag naar voedsel.

Geen zorgen, zo luidt de conclusie van zowel de Engelsen als de Fransen. Maar ergens lijkt dat onterecht. De teller met daarop het aantal wereldbewoners staat inmiddels op bijna zeven miljard. Naar schatting hebben reeds ongeveer één miljard mensen op dit moment onvoldoende voedsel tot hun beschikking.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd