Is Alzheimer terug te draaien?

Nieuw onderzoek wijst erop van wel. In sommige gevallen kan een gekrompen brein door hersenstimulatie weer groeien.

“Het is bekend dat Alzheimer ervoor zorgt dat het brein krimpt,” vertelt onderzoeker Andres Lozano. “Vooral de hippocampus.” Daarnaast is uit eerdere onderzoeken gebleken dat andere delen van het brein (onder meer de temporale kwab) veel minder glucose verbruiken. Dat wijst erop dat deze delen van de hersenen niet meer werken.

Stimulatie
Lozana bedacht dat het wellicht mogelijk was om deze problemen aan te pakken. En wel met behulp van hersenstimulatie. Zijn onderzoeksteam verzamelde zes patiënten waarbij een jaar eerder de diagnose Alzheimer was gesteld. Zij kregen elektroden in hun brein geplaatst. De elektroden bevonden zich naast een bundel zenuwcellen die signalen naar en van de hippocampus verwerkt. Elke seconde werden er 130 kleine stroompjes elektriciteit afgegeven.

WIST U DAT?

…Alzheimer twee snelheden heeft?

Glucose
Een jaar later keken de onderzoekers wat de behandeling had opgeleverd. Ze ontdekten dat de delen van de hersenen die eerder veel minder glucose verbruikten zich aan het herstellen waren. Ze gebruikten weer evenveel glucose als voorheen. De resultaten werden indertijd in het blad Annals of Neurology vermeld).

Krimpen
Maar de onderzoekers gingen door met hun onderzoek. En ze keken nu wat er met de gekrompen hippocampus gebeurde. De resultaten presenteerden ze onlangs tijdens een bijeenkomst van de Society for Neuroscience. Het zijn opvallende conclusies die de onderzoekers trekken. Bij vier proefpersonen kromp de hippocampus. Maar bij twee andere proefpersonen groeide deze. “De hippocampus werd groter: bij de ene persoon vijf procent en bij de ander acht procent groter.” Deze twee proefpersonen bleken ook beter te functioneren.

Hoe kan dat?
Hoe het komt dat de behandeling dit effect heeft, is niet helemaal duidelijk. Experimenten met muizen wijzen erop dat de elektrische stroompjes het ontstaan van nieuwe zenuwcellen stimuleren. Ook zouden er door de behandeling eiwitten ontstaan die de zenuwcellen aanmoedigen om nieuwe verbindingen aan te gaan.

De onderzoekers zetten hun veelbelovende studie voort. Ze gaan nu experimenten uitvoeren onder een grotere groep mensen.

Bronmateriaal

"Alzheimer's damage reversed by deep brain stimulation" - Newscientist.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rosie O'Beirne (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd