Is alle ellende te wijten aan klimaatverandering?

In een omstreden onderzoek stellen wetenschappers dat veel ellende – van ziekte tot oorlog – te wijten is aan een veranderend klimaat.

De wetenschappers baseren hun voorzichtige conclusie op een studie naar de periode tussen 1500 en 1800. Ze verzamelden gegevens over het weer in die periode (temperaturen) en andere variabelen (de prijs van goud, de lengte van mensen, etc). Vervolgens gingen ze op zoek naar verbanden. Om er zeker van te zijn dat ze met oorzaak en gevolg te maken hadden en niet met een toevallig voorkomen van twee factoren, deelden ze de tijdsperiode daarna op in periodes van veertig tot 150 jaar en bestudeerden de verbanden nogmaals.

Significant
De wetenschappers concluderen dat een significant deel van de onrust in deze periode veroorzaakt werd door veranderingen in het klimaat. Oorlogen, volksverhuizingen, honger, epidemieën, enzovoort: het was stuk voor te wijten aan ander weer.

WIST U DAT…

…klimaatverandering levens nu al verandert?

Landbouw
Klimaatverandering leek de meest directe invloed te hebben op de maatschappij middels de landbouw. Als er minder geoogst wordt, komen de prijzen van gewassen hoger te liggen, stijgt de prijs van het goud en de inflatie. Epidemieën worden op hun beurt aangedreven door een verkeerd dieet. En al die ellende op zichzelf leidt weer eerder tot oorlogen. De onderzoekers bleken zelfs in staat om het punt waarop alle ellende omsloeg in een crisis te voorspellen. Dat melden ze in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sterker
Gelukkig is er naast alle nare verbanden ook goed nieuws. Een periode van onrust werd namelijk opvallend vaak gevolgd door een welvarende periode. De mensheid komt er blijkbaar altijd weer sterker uit.

Welke implicaties het onderzoek voor de moderne tijd heeft, laten de onderzoekers in het midden. Onze samenleving is lastig te vergelijken met de periode tussen 1500 en 1800. De industrialisatie heeft alles op zijn kop gezet en in hoeverre de resultaten voor onze tijd gelden is dan ook moeilijk vast te stellen.

Bronmateriaal

"Got War? Blame the Weather" - Sciencemag.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door IRRI Images (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd