IQ van tiener gaat nog alle kanten op

Wetenschappers hebben ontdekt dat het IQ van tieners sterk verandert: het kan nog flink stijgen of dalen.

We kennen allemaal de IQ-test. In hoeverre deze echt betrouwbaar is, laten we even in het midden. Maar voor wetenschappers staat wel vast dat een IQ-score kan voorspellen hoe goed mensen kunnen leren en later tijdens hun baan gaan presteren. Lang dachten wetenschappers dat het IQ gedurende het hele leven wel zo’n beetje op hetzelfde niveau bleef, maar een nieuw onderzoek laat iets heel anders zien, zo meldt Nature.

Verbaal
De onderzoekers lieten 33 tieners een IQ-test maken. Deze test mat de verbale en nonverbale vaardigheden van de tieners. De proefpersonen deden de test twee keer: eenmaal wanneer ze tussen de 12 en 16 jaar oud waren en één keer wanneer ze tussen de 15 en 20 jaar oud waren. Ook werden hersenscans van de proefpersonen gemaakt om te kijken of er een verband was tussen de score en de structuur van het brein.

WIST U DAT?

…uw IQ-score ook veel zegt over motivatie?

Resultaat
Het onderzoek levert bijzondere resultaten op. Zo bleken er grote verschillen te zijn tussen de scores uit de eerste en tweede test. De proefpersonen zagen hun IQ soms wel met twintig punten dalen of stijgen. En dat op een schaal waar 100 het gemiddelde was. Sommige tieners scoorden op alle fronten beter of slechter. Anderen gingen nonverbaal slechter presteren en verbaal juist beter of omgekeerd.

Structuur
Die verschillen bleken ook zichtbaar te zijn in de structuur van het brein. De tieners die verbaal beter waren geworden, hadden bijvoorbeeld meer grijze stof in het deel van de hersenen dat betrokken is bij spraak. “Deze veranderingen zijn echt en zijn terug te zien in het brein,” concludeert onderzoeker Cathy Price.

Het onderzoek wijst erop dat de conclusie dat een kind heel slim is eigenlijk pas na de tienerjaren getrokken kan worden. Want het IQ kan nog alle kanten op. En dat is ergens ook goed nieuws: IQ is blijkbaar niet iets wat vastligt en is onder tieners nog te veranderen. Door training kunnen ze aan hun zwaktes werken en nog beter worden in de zaken die ze al goed liggen. Het brein is blijkbaar nog flexibel genoeg.

Bronmateriaal

"IQ Is Not Fixed in the Teenage Brain" - Sciencemag.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Karin Dirkx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd