iPad heeft kalmerend effect op kind dat bang is voor operatie

Kinderen die een operatie moeten ondergaan, krijgen soms vooraf een kalmeringsmiddel. Maar je kunt ze net zo goed een iPad geven, zo suggereert nieuw onderzoek.

Een iPad is namelijk net zo goed als een kalmeringsmiddel in staat om de angst die een kind voor een operatie kan hebben, af te laten nemen. Dat stellen onderzoekers.

Experiment
De wetenschappers baseren die conclusie op experimenten met kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud. Alle kinderen moesten onder narcose een operatie ondergaan. De kinderen werden in twee groepen opgedeeld. In de ene groep kregen de kinderen twintig minuten voor ze onder narcose werden gebracht een kalmeringsmiddel. De kinderen uit de andere groep kregen twintig minuten voor ze onder narcose zouden worden gebracht een iPad met daarop spelletjes die geschikt waren voor hun leeftijd.

Angst
Twee psychologen gingen op vier verschillende momenten na hoe angstig de kinderen waren. Dat gebeurde wanneer de kinderen in het ziekenhuis arriveerden, wanneer ze van hun ouders gescheiden werden, wanneer ze onder narcose werden gebracht en na de operatie. De psychologen keken ook hoe angstig de ouders waren bij aankomst in het ziekenhuis, wanneer ze gescheiden werden van hun kind en na de operatie. Ook werd nagegaan hoe tevreden de ouders waren met de procedure die erop gericht is kinderen onder narcose te brengen. Daarnaast moest verplegend personeel aangeven of het onder narcose brengen van de kinderen goed verliep.

Uit het onderzoek blijkt dat de angst van zowel kinderen als ouders op alle momenten net zo groot was in de ene groep als in de andere groep. En die angst ontwikkelde zich ook in beide groepen op vergelijkbare manier. Het wijst erop dat een iPad net zo kalmerend werkt als een kalmeringsmiddel. Daarnaast blijkt dat zowel de ouders als het verplegend personeel tevredener waren over de narcose-procedure wanneer het kind even daarvoor met de iPad had gespeeld en dus geen kalmeringsmiddel toegediend had gekregen. Het suggereert dat de iPad – of een andere tablet – voor kinderen die een operatie moeten ondergaan en hun omgeving soms een betere optie is dan een kalmeringsmiddel.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd